Wydarzenia w Oddziale Piotrkowskim.

XII Konferencja ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Konferencja 2015W dniach 27 – 29 maja 2015r. odbędzie się w Słoku koło Bełchatowa konferencja poświęcona problemom sektora wytwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. W konferencji wezmą udział krajowi i zagraniczni przedstawiciele branży energetycznej.

Konferencji towarzyszyć będą wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany będzie również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki.

Więcej szczegółów pod adresem http://sep.elb.pl/konferencje.htm

KOMITET HONOROWY

 • Marek Woszczyk – Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa PGE
 • Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE GiEK SA
 • Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki
 • Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mariola Czechowska – Prezydent Miasta Bełchatowa
 • Marek Ciapała – Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Irena Wasiak – Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

KOMITET NAUKOWY

 • Maciej Pawlik – Profesor, Politechnika Łódzka
 • Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu PGE GiEK SA
 • Stanisław Papuga – Dyrektor Techniczny PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Jan Musiał – Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP
 • Janusz Lewandowski – Profesor, Politechnika Warszawska Kazimierz
 • Wójs – Profesor, Politechnika Wrocławska
 • Jan Anuszczyk – Profesor, Politechnika Łódzka

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Tomasz Kotlicki, Instytut Elektroenergetyki PŁ
 • Jerzy Medyński, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Andrzej Hłopaś, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Zbigniew Załęczny, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Wioletta Owczarek, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Janusz Buchta, Instytut Elektroenergetyki PŁ
 • Jarosław Jędrzejczak, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Andrzej Oziemski, Instytut Elektroenergetyki PŁ

XXXV lat OPt

Zdjęcia z jubileuszu dostępne są tutaj:

 

XXXV lat OPt

Jubileusz 35-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W roku 2014 zbiegły się dwie rocznice bardzo ważne dla Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 95 lat temu zawiązany został SEP, a 35 lat wstecz powstał Oddział Piotrkowski. Te dwie historyczne daty mają wspólny element, którym jest aktywna obecność w nich Oddziału Łódzkiego SEP. Rozwój przemysłu na Ziemi Łódzkiej, dający się odczuć również w branży elektrycznej, zaktywizował środowisko inżynierskie. Efektem tej aktywizacji były wspólne działania, które w efekcie doprowadziły do zawiązania Stowarzyszenia. Sześćdziesiąt lat później podobnym impulsem było powstanie Zagłębia Górniczo-Energetycznego w Bełchatowie i zwiększenie potencjału przemysłowego zakładów funkcjonujących na terenie ówczesnego Województwa Piotrkowskiego. Grono aktywnych inżynierów elektryków i energetyków wystąpiło wówczas z inicjatywą zawiązania nowych kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich które pierwotnie weszły w skład Oddziału Łódzkiego, a następnie wraz z istniejącymi na tym trenie kołami stały się zalążkiem nowopowstałego Oddziału Piotrkowskiego, obejmującego zakresem swojego działania Województwo Piotrkowskie. Komitet założycielski Oddziału utworzyli: Tadeusz Malinowski, Władysław Jarnecki, Wojciech Łukjanow i Kazimierz Kowalczyk z Koła przy Elektrowni Bełchatów; Jerzy Bąk i Kazimierz Chałubek z koła przy FMG „PIOMA”; Romuald Galiński z koła przy Rejonie Energetycznym Łódź – Teren Rejon Piotrków Trybunalski; Jerzy Kuchlewski z koła przy ZPM im. GL Radomsko; Zygmunt Kusiński z koła terenowego w Tomaszowie Mazowieckim; Marian Mielczarek i Andrzej Szczygielski z koła terenowego w Piotrkowie Trybunalskim; Wojciech Tokarski z koła przy FM Radomsko; Henryk Wolski z koła przy ZP „Komuna Paryska” w Radomsku.

Oddział rozwinął aktywną działalność promującą elektrykę i energetykę, organizując konferencje, sympozja branżowe oraz delegując swoich członków do udziału w podobnych wydarzeniach. Ośrodki Szkoleniowe w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie oraz dwie Komisje Egzaminacyjne prowadzące egzaminy w zakresie uprawnień elektrycznych i energetycznych stawiają oddział w roli ważnego partnera w kształceniu kadr dla przemysłu. Szczególnie w aspekcie prowadzenia prac pod napięciem, które również zawarte są w ofercie szkoleniowej.

Niezwykle istotne są podejmowane przez Zarząd Oddziału działania na rzecz młodzieży. Od wielu lat organizowane są doroczne konkursy „Na najlepszy uczniowski program komputerowy”, „Bezpieczna elektryczność” oraz Olimpiada „Euroelektra”. Przybliżając uczniom Stowarzyszenie nagradzamy jednocześnie ich aktywność i promujemy osiągnięcia. Działaliśmy na rzecz swojego środowiska. W ramach działania poradni energetycznej SEP doradzaliśmy w sprawie elektryfikacji gmin Bełchatów, Drużbice i Sulmierzyce. Koledzy z kół nr 1, 2, 3 i 4 wykonywali i nadzorowali wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w siedzibie NOT w Piotrkowie Trybunalskim, a także w budynku PCK w Bełchatowie i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piotrkowie. W ramach możliwości Oddział i koła wspierały finansowo takie inicjatywy jak wydawnictwa okolicznościowe i tablice pamiątkowe poświęcone znanym postaciom polskiej elektryki czy też działalność organizacji społecznych w regionie.

Realizowane jest czynnie hasło „SEP stowarzyszeniem przyjaciół” poprzez organizację imprez turystycznych, sportowych oraz spotkań towarzyskich zarówno w poszczególnych kołach jak również na imprezach oddziałowych. Rozwija się również współpraca międzystowarzyszeniowa z NOT, PZITB, SIMP, SITG oraz STOP. Członkowie kół wchodzących w skład Oddziału Piotrkowskiego SEP są członkami PIIB oraz posiadają tytuły wykładowców i rzeczoznawców SEP. Pełnią również funkcje w Zarządzie Głównym SEP oraz powołanych przez niego komisjach.

Obecnie skład Oddziału Piotrkowskiego wchodzi13 kół zrzeszających 861osób w tym 182 indywidualnych członków wspierających, oraz 33 instytucjonalnych członków wspierających. W Oddziale powołano sekcje naukowo – techniczne: Energetyki Zawodowej; Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Telekomunikacji.

Godnym odnotowania jest fakt, że w bieżącym roku mija 20 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „INPE”. Miesięcznik ten powstał z inspiracji kolegi Tadeusza Malinowskiego, i jest dziś liczącym się wydawnictwem wśród pism związanych z elektryką. Wydawane przez redakcję „INPE” podręczniki dla elektryków są nieocenionym kompendium wiedzy dla elektryków.

Dzień 21 listopada 2014 roku wybrany został dniem obchodów Jubileuszu 35-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP. Miejscem spotkania jubileuszowego był piotrkowski Zamek Królewski, którego sale gościnnie udostępniło Muzeum Regionalne. Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym spotkaniu przyjęli: Wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska oraz Poseł na Sejm RP Artur Ostrowski, zaś Senator RP Wiesław Dobkowski przekazał wraz z gratulacjami jubileuszu pamiątkowy puchar. W imieniu władz miejskich na spotkaniu obecny był Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik. Branżę energetyczną reprezentował Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Maciej Kwapisz. Reprezentację władz SEP stanowili Wiceprezes Zarządu Głównego Marek Grzywacz, Członek Honorowy Tadeusz Malinowski, będący gospodarzem spotkania Członek Prezydium ZG SEP Jan Musiał oraz Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Władysław Szymczyk i pełniący tę funkcje w poprzedniej kadencji Franciszek Mosiński.

Prowadzący spotkanie Prezes Oddziału Piotrkowskiego Jan Musiał po przywitaniu przybyłych zaprezentował historię i osiągnięcia oddziału. W prezentacji odniósł się do najważniejszych aspektów działalności naukowo – technicznej i szkoleniowej oraz do działań integrujących środowisko elektryków. Zwrócił też uwagę na koła wyróżniające się na tle całego stowarzyszenia, czego wyrazem są czołowe miejsca zajmowane przez nie w dorocznym „Konkursie kół” organizowanym przez Zarząd Główny. W ciągu dalszym uroczystości wręczone zostały liczne wyróżnienia przyznane szczególnie aktywnym członkom SEP. Dyplomy z okazji 50 lat członkowstwa SEP odebrali Janusz Biegański i Kazimierz Chałubek. Godność zasłużonego Seniora SEP przyznano Mirosławowi Gierasowi. Odznakami Honorowymi SEP wyróżniono Agatę Plucińską, Mieczysława Muszyńskiego i Zenona Nowaka – złotą, oraz Ireneusza Nemsa, Ryszarda Chruścielewskiego, Pawła Dębińskiego, Dariusza Dróżdża, Andrzeja Mendreckiego, Piotra Pacholskiego, Iwonę Piotrowską, Krzysztofa Popiołka, Krzysztofa Robaka, Janusza Sarwińskiego, Marka Sęka, Tomasza Starusa i Andrzeja Wierzejskiego –srebrną. Medal pamiątkowy im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał Marek Kucia, a Medale Oddziału Piotrkowskiego SEP Eugeniusz Bilkowski, Piotr Frączkowski, Tadeusz Frątczak, Marek Grzywacz, Barbara Malec, Marek Młynarczyk, Franciszek Mosiński oraz Andrzej Potyrała. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, w których wypowiedziach dominowały gratulacje i życzenia dla świętujących swój jubileusz członków stowarzyszenia. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od koleżanek i kolegów reprezentujących współpracujące z oddziałem stowarzyszenia. Wspólnie życzymy sobie dalszej owocnej współpracy.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozpoczął się koncert jazzowych standardów w wykonaniu zespołu „Silent Quintet”. Wybór utworów, których z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy, był adekwatny do radosnego nastroju świętowania.    W takim dobrym nastroju spotkanie było kontynuowane w jego części biesiadnej.

 

                                                                       Jerzy Antczak

Oddziałowa wycieczka techniczno – turystyczna do Stanów Zjednoczonych.

Nad Wielkim Kanionem Kolorado

Nad Wielkim Kanionem Kolorado

Widok na zaporę Glenn

Widok na zaporę Glenn

Wejście do elektrowni Robert Moses na Niagarze

Wejście do elektrowni Robert Moses na Niagarze

W roku 2014 oprócz 95 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, obchodzimy również  35-lecie założenia w Piotrkowskie Trybunalskim Oddziału SEP. Takie rocznice są nie tylko powodem do wspomnień ale również do wspólnego świętowania i realizacji ambitnych planów. W roku jubileuszowym Oddział Piotrkowski zaplanował wyjazd do Stanów Zjednoczonych dający okazję nie tylko do zwiedzenia tego olbrzymiego kraju ale również do bliższego zapoznania się z amerykańską energetyką. Realizacji imprezy podjęło się Koło przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, a wyjazd odbył się w drugiej połowie października. Jego trasa biegnąca od zachodniego do wschodniego wybrzeża USA obejmowała znaczną liczbę miejsc wartych zobaczenia.
Zatem rozpoczęliśmy w Los Angeles z jego legendarnymi miejscami jak Beverly Hills czy Promenada Gwiazd wraz ze schodami, na których jest rozwijany znany w całym świecie czerwony chodnik prowadzący do miejsca wręczania „Oskarów”. Dzień zakończyło zwiedzanie wytwórni filmowej Universal. W drodze do San Diego obejrzeliśmy „Queen Mary”, statek będący „siostrą Titanica”. Po obejrzeniu leżącego nad Zatoką Meksykańską miasta weszliśmy jeszcze na pokład lotniskowca USS Midway. Dalej trasa poprowadziła nas do największego cudu natury w USA – Parku Narodowego Wielkiego Kanionu uważanego za najsłynniejszy przełom rzeki na świecie, a następnie do leżącej na terenach należących do Indian Nawajo Doliny Pomników. Pierwszym ze zwiedzonych przez nas obiektów  energetycznych była elektrownia wodna zainstalowana na przegradzającej Kolorado zaporze Glenn. Ma ona łączną moc 1021MW uzyskiwaną z 8 turbin. Dalsza droga prowadziła przez pełne zadziwiających form skalnych kaniony Bryce i Zion  do jaskini hazardu -Las Vegas. Trudno sobie wyobrazić że to pełne życia i świateł miasto wybudowane zostało na pustyni. Po zwiedzeniu miasta, nie tracąc czasu ani pieniędzy przejechaliśmy przez  przerażającą Dolinę Śmierci do leżącego w górach Sierra Nevada Parku Yosemite. Kolejnym miastem było San Francisco, które zaczęliśmy zwiedzać od  wyspy Alcatraz, gdzie mieści się najsłynniejsze więzienie świata. Z pośród licznych miejsc, które mieliśmy okazję zwiedzić największe wrażenie zrobił kryjący się chwilami w mgłach  most Golden Gate. Kręte i pagórkowate ulice miasta robią duże wrażenie  szczególnie kiedy poruszamy się po nich słynnym tramwajem.
Nie wiadomo kiedy minął czas pobytu na zachodnim wybrzeżu i przyszedł czas na zmianę miejsca , bo czeka wodospad Niagara. A na obu brzegach rzeki o tej samej nazwie zbudowano elektrownie wodne. Zwiedziliśmy tę po stronie USA Robert Moses Niagara Power Plant. Jest to hydroelektrownia o mocy 2525 MW, w której zainstalowano  13 generatorów. Po elektrowni oprowadzała nas wnuczka emigrantów z Polski. Po tej miłej wizycie zanurzyliśmy się w wodną kipiel. Dosłownie, bo stateczek który zabrał nas na wycieczkę wpływa w obszar gdzie turystów czeka solidny strumień spływającej z góry wody. Ale za to jakie wrażenia. Zupełnie inne widoki zaoferował nam Nowy Jork. Najpierw widok, który witał przybyszów zdążających wiele lat temu do Ameryki z nadzieją na lepsze życie, Statua Wolności i kryjąca się za nią niewielka wysepka z komorą celną. To tam zapadały decyzje kogo przyjmie Ameryka. Na szczęście komora celna jest już tylko muzeum a widoczny za nią Manhattan czeka na gości. Nazwy szlaków którymi szliśmy, Broadway lub Piąta Aleja mówią same za siebie. Tam działa się historia Stanów Zjednoczonych. Lista miejsc, które odwiedziliśmy jest długa. Ale w pamięci na lata utkwi wrażenie jakie wywarła „Strefa Zero”, miejsce gdzie stały dwa wieżowce World Trade Center zanim zapadły się po uderzeniu przez samoloty w dniu 11 września 2001 roku. Wieczór zastał nas na tarasie widokowym Empire State Building. Nowy Jork nocą to feeria świateł, a nam pozostało rozpoznawanie obiektów, które już poznaliśmy. Ukoronowaniem wyjazdu była wizyta w stolicy kraju. A być w Waszyngtonie i nie widzieć Kapitolu, Białego Domu i Pentagonu to jak „być w Rzymie i nie widzieć Papieża”. My byliśmy tam wszędzie uwieczniając to na pamiątkowych fotografiach. Do zwiedzenia pozostał nam jeszcze tylko cmentarz Arlington, miejsce spoczynku ponad 400 000 osób. Dajce się słyszeć salwy honorowe świadczyły o tym że ta liczba w dalszym ciągu się zwiększa. Jeszcze tylko ostatnie zakupy i pożegnaliśmy USA. A tyle jeszcze pozostało do obejrzenia.

XXXVI Zjazd Delegatów SEP.

07 czerwca 2014 r. w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów SEP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2014-2018.

Prezesem SEP został Piotr Szymczak.

Prezes naszego oddziału kolega Jan Musiał wszedł w skład Prezydium Zarządu SEP zdobywając najwyższe wśród kandydatów na członka zarządu poparcie delegatów.