Archiwum autora: Marek

Wszystkie zebrania Zarządu i Prezydium zostają odwołane do czasu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią.

Wszystkie zebrania Zarządu i Prezydium zostają odwołane do czasu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią.

Zakładka Plan Posiedzeń została zaktualizowana na rok 2020.

Zakładka Plan Posiedzeń została zaktualizowana na rok 2020.

Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP

Tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału Piotrkowskiego odbyło się 24 stycznia br. W spotkaniu, które prowadził Jan Musiał, Członek Honorowy SEP, wiceprezes SEP i prezes Oddziału Piotrkowskiego wzięli udział, m. in.: Andrzej Kacperek – wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Szymczak – prezes SEP i Marek Grzywacz – wiceprezes. Obecni byli także prezesi Oddziałów SEP: Łódzkiego – Władysław Szymczyk i Radomskiego – Wiesław Michalski. Tegoroczne spotkanie miało szczególny wymiar ponieważ w tym dniu 90-te urodziny obchodził Członek Honorowy SEP kol. Tadeusz Malinowski. Kol. Jerzy Antczak – przewodniczący Oddziałowej Komisji Historycznej zaprezentował postać i dokonania Jubilata. Przede wszystkim Jego roli w założeniu koła SEP przy Elektrowni Bełchatów (obecnie największego w kraju) oraz Oddziału Piotrkowskiego SEP. Z Jego też inicjatywy powstał 25 lat temu Miesięcznik „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”. Jubilat szczególną uwagę poświęcał szkoleniu zawodowemu. Był inicjatorem powołania ośrodków szkoleniowych w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie. Za zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, stowarzyszeniowymi i regionalnymi. Pod adresem Jubilata wygłoszono wiele ciepłych słów, życząc mu wielu lat życia oraz dalszej aktywności. Wśród listów gratulacyjnych i bukietów wyróżniła się ofiarowana przez Oddział Piotrkowski SEP buława hetmańska jako symbol przywództwa Tadeusza Malinowskiego w czasie jego długoletniej działalności stowarzyszeniowej. Następnie prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie wiceprezesów SEP Jana Musiała i Marka Grzywacza wręczył wyróżnienia wyróżniającym się aktywnością członkom SEP. Medale 100-lecia SEP otrzymali kol. kol.: Zdzisław Filipczak, Andrzej Rozpędek i Stanisław Świątek. Srebrną Odznakę Honorową SEP odebrał kol. Zbigniew Załęczny, a Srebrną Odznakę Honorową NOT kol. Jan Przybyła. Medal Pamiątkowy Oddziału Piotrkowskiego SEP otrzymali: Zbigniew Biegała, Jarosław Bielas, Zbigniew Byczkowski, Sławomir Chojecki, Marian Goździk, Andrzej Gradek, Tomasz Synowiec, Artur Sadowski i Zbigniew Mijas. Podczas spotkania prezes Jan Musiał podsumował wydarzenia minionego roku. Przede wszystkim obchody 100-lecia SEP i 40-lecie Oddziału Piotrkowskiego. Także wiele imprez o charakterze naukowo-technicznym, kulturalnym i sportowo-turystycznym oraz zasługującą na wyróżnienie działalność szkoleniową. Po raz kolejny koła wchodzące w skład oddziału zajęły czołowe miejsca w „Konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP”. Spotkanie zakończyło się w koleżeńskiej atmosferze wspólną zabawą.

Jubileusz 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

W roku 2019 obchodzona jest setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również w tym roku mija czterdzieści lat od powołania do życia Oddziału Piotrkowskiego SEP. 25 października b.r. dla uczczenia tej rocznicy w Piotrkowskiej MEDIATECE zorganizowana została jubileuszowa Gala. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia na salę sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich i odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

IMG_0051 (3)

Wystąpienie Prezesa Oddziału Piotrkowskiego SEP Jana Musiała.

Rozpoczynając uroczystość Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał przywitał przybyłych gości oraz licznie zebranych Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia. Na Gali obecni byli przedstawiciele lokalnych władz Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, reprezentujący Starostę Piotrkowskiego Kierownik Wydziału Budownictwa i Rolnictwa Wojciech Drozdek oraz reprezentująca Starostę Bełchatowskiego Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Monika Stelmasik. Współpracującą z SEP branżę energetyczną reprezentowali Wiceprezes ds. Wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Marek Ciapała, a wchodzącą w skład PGE GiEK S.A. największą polską Elektrownię Bełchatów Dyrektor Oddziału Andrzej Legeżyński. PGE Dystrybucja S.A. reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Łódź Jarosław Kowalski, Dyrektor Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski Piotr Masiarek oraz Dyrektor Rejonu Energetycznego Tomaszów Mazowiecki Krzysztof Konicki. Na Gali obecny był Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i Prezesi Oddziałów SEP Łódzkiego Władysław Szymczyk, Radomskiego Wiesław Michalski, Sieradzkiego Zbigniew Krasiński oraz Zagłębia Węglowego Jerzy Barglik. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była przez Przewodniczącą Barbarę Malec, Oddział Piotrkowski FSNT NOT przez Prezesa Stanisława Zachmosta, a Oddział Piotrkowski SIMP przez Prezesa Edwarda Miderę.

IMG_0057 (3)

Uczestnicy Gali 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

Prowadzenie dalszego ciągu Gali powierzone zostało Przewodniczącemu Komisji Historycznej Oddziału Piotrkowskiemu SEP Jerzemu Antczakowi, który zaprosił Wiceprezesa Oddział Marka Młynarczyka do zaprezentowania referatu przedstawiającego historię Oddziału Piotrkowskiego SEP. Wystąpienie to poprzedzone zostało chwilą ciszy dla uczczenia kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Następnie do wygłoszenia referatu zaproszony został Prezes SEP Piotr Szymczak. Mówił on o powstaniu Stowarzyszenia, działalności i o strategii działania na przyszłe lata. Oba wystąpienia wysłuchane zostały przez zebranych z dużym zainteresowaniem.

IMG_0128 (2)

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotra Szymczaka

Prowadzący Galę nawiązał do jeszcze jednego przypadającego w tym roku jubileuszu. Jest to 25-lecie Informatora o normach i przepisach elektrycznych INPE, wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich udostępniającego czytelnikom najnowsze wersję ważnych dokumentów branży elektrycznej. Pomysłodawcą tego wydawnictwa i jego pierwszym Redaktorem Naczelnym był nieobecny na Gali kolega Tadeusz Malinowski. Wiele ciepłych słów wypowiedzianych zostało pod jego adresem, nie tylko ze względu na jego działalność wydawniczą, ale również na liczne podejmowane inicjatywy dotyczące całokształtu działania SEP. Czytaj dalej…

Wyjazd techniczno-turystyczny do Spreewaldu.

Informujemy, że do 9 września należy wnieść dopłatę do wyjazdu, zgodnie z wytycznymi macierzystego koła.

XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Delegaci z Oddziału Piotrkowskiego SEP w składzie Członek Honorowy Tadeusz Malinowski, Członek Honorowy Prezes Jan Musiał, Danuta Stasiak, Jerzy Antczak, Marek Młynarczyk i Stanisław Papuga uczestniczyli w obradach XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zorganizowanego z okazji 100-lecia SEP.

IMG_0344Obrady odbyły się  w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Celem  NWZD było uczczenie 100 rocznicy powstania SEP. W dniu poprzedzającym zjazd został poświęcony nowy sztandar Stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem obrad XXXIX NWZD, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika – ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Elektrycznym. W trakcie tej uroczystości IMG_0358odczytano listę sponsorów pomnika, na której znalazły się Oddział Piotrkowski SEP i koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz koło nr 4 przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.

Symbolicznego otwarcia obrad Zjazdu poprzez uderzenie w „Dzwon stulecia SEP” dokonał najstarszy Członek Honorowy SEP kol. Henryk Bajduszewski. W trakcie obrad referaty wygłaszali Krzysztof Tchórzewski – minister Energii i Rektor Politechniki Warszawskiej– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt a także inni znakomici przedstawiciele stowarzyszeń, nauki i przemysłu.

Podczas Zjazdu odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali 100 – lecia SEP, które z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka otrzymał m.in. Członek Honorowy Tadeusz Malinowski.

Ważnym punktem programu było głosowanie nad nadaniem godność Członka Honorowego SEP piętnastu nowym kandydatom. Wszyscy nominowani otrzymali honorowe tytuły.

Spotkanie delegatów zakończyło się wysłuchaniem koncertu Jubileuszowego w wykonaniu pianisty Pawła Kowalskiego a następnie Jadwigi Tomczyńskiej na harfie elektrycznej z towarzyszeniem gitary basowej.IMG_0383

Podczas bankietu okolicznościowy tort pokroili Prezes SEP i wszyscy Wiceprezesi, w tym nasz kolega Jan Musiał.

Walny Zjazd Oddziału.

W dniu 02 marca 2018 roku w Piotrkowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbył się XIII Walny Zjazd Oddziału. W zjeździe uczestniczyli Delegaci wyłonieni w wyniku wyborów w kołach w trakcie odbytych Walnych Zebrań Kół oraz zaproszeni goście. Zarząd Główny reprezentował kolega Wiceprezes Marek Grzywacz.

Walny Zjazd był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom Oddziału Piotrkowskiego. 1-SAM_83672-SAM_8371

W wyniku wyborów Prezesem Oddziału został wybrany ponownie kolega Jan Musiał.

Członkami Zarządy zostali:

 1. Jerzy Antczak
 2. Danuta Daszkowska
 3. Cezary Dębiec
 4. Sławomir Figura
 5. Tadeusz Frątczak
 6. Marek Kucia
 7. Paweł Lasota
 8. Andrzej Mendrecki
 9. Marek Młynarczyk
 10. Stanisław Papuga
 11. Krzysztof Pędziwiatr
 12. Andrzej Potyrała
 13. Krzysztof Robak
 14. Stanisław Świątek
 15. Mariusz Warchoł

W skład Komisji  Rewizyjnej OPt SEP weszli:

 1. Alicja Krakowiak
 2. Zdzisław Markiewicz
 3. Krzysztof Popiołek
 4. Teresa Zaborowska
 5. Stanisław Zachmost

Sąd Koleżeński OPt SEP:

 1. Krzysztof Konicki
 2. Bożena Litwicka
 3. Roman Lucimiński

Delegatami na XXXVIII WZD SEP z OPt SEP zostali:

 1. Jerzy Antczak
 2. Marek Młynarczyk
 3. Stanisław Papuga
 4. Danuta Stasiak
 5. Stanisław Zachmost

Walne Zgromadzenie Oddziału.

W dniu 02.03.2018 o godzinie 17:00 odbędzie się WZO.

Obecność Delegatów obowiązkowa.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.

W dniu 22 czerwca w Warszawie obradował XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd DelegatNWZDów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z Oddziału Piotrkowskiego w Zjeździe uczestniczyli delegaci: Członek Honorowy Kolega Tadeusz Malinowski, Prezes Kolega Jan Musiał,  którego wybrano na wiceprzewodniczącego prezydium Zjazdu, Wiceprezes Kolega Stanisław Zachmost oraz koledzy Jerzy Antczak i Marek Młynarczyk

Obrady Zjazdu poświęcone były głównie planowanym zmianom w Statucie Stowarzyszenia. Po głosowaniach nad zgłoszonymi poprawkami oraz alternatywnymi zapisami delegaci przyjęli nowy statut kwalifikowaną większością głosów.

Poza statutem delegaci obradowali na temat Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP, a także przyjęli informację Prezesa SEP na temat stanu przygotowań do obchodów 100-lecia SEP.

XIII Konferencja Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Konferencję ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty, która odbędzie się 31 maja -2 czerwca 2017 r.

We are greatly honoured to invite you to attend the 13th International Conference on Power Plants – Operation – Modernization – Maintenance, which will be held on May 31- June 2, 2017.

Konferencja poświęcona jest problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.
Ważnym atutem naszej Konferencji jest możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty dotyczą często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni.
Hasłem przewodnim XIII Konferencji będzie podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie będą prezentowały wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach.
Oczekujemy również na czynny udział przedstawicieli innych firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami modernizacji, eksploatacji i remontów w szeroko pojętej energetyce.