Newsy

Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP

Tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału Piotrkowskiego odbyło się 24 stycznia br. W spotkaniu, które prowadził Jan Musiał, Członek Honorowy SEP, wiceprezes SEP i prezes Oddziału Piotrkowskiego wzięli udział, m. in.: Andrzej Kacperek – wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Szymczak – prezes SEP i Marek Grzywacz – wiceprezes. Obecni byli także prezesi Oddziałów SEP: Łódzkiego – Władysław Szymczyk i Radomskiego – Wiesław Michalski. Tegoroczne spotkanie miało szczególny wymiar ponieważ w tym dniu 90-te urodziny obchodził Członek Honorowy SEP kol. Tadeusz Malinowski. Kol. Jerzy Antczak – przewodniczący Oddziałowej Komisji Historycznej zaprezentował postać i dokonania Jubilata. Przede wszystkim Jego roli w założeniu koła SEP przy Elektrowni Bełchatów (obecnie największego w kraju) oraz Oddziału Piotrkowskiego SEP. Z Jego też inicjatywy powstał 25 lat temu Miesięcznik „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”. Jubilat szczególną uwagę poświęcał szkoleniu zawodowemu. Był inicjatorem powołania ośrodków szkoleniowych w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie. Za zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, stowarzyszeniowymi i regionalnymi. Pod adresem Jubilata wygłoszono wiele ciepłych słów, życząc mu wielu lat życia oraz dalszej aktywności. Wśród listów gratulacyjnych i bukietów wyróżniła się ofiarowana przez Oddział Piotrkowski SEP buława hetmańska jako symbol przywództwa Tadeusza Malinowskiego w czasie jego długoletniej działalności stowarzyszeniowej. Następnie prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie wiceprezesów SEP Jana Musiała i Marka Grzywacza wręczył wyróżnienia wyróżniającym się aktywnością członkom SEP. Medale 100-lecia SEP otrzymali kol. kol.: Zdzisław Filipczak, Andrzej Rozpędek i Stanisław Świątek. Srebrną Odznakę Honorową SEP odebrał kol. Zbigniew Załęczny, a Srebrną Odznakę Honorową NOT kol. Jan Przybyła. Medal Pamiątkowy Oddziału Piotrkowskiego SEP otrzymali: Zbigniew Biegała, Jarosław Bielas, Zbigniew Byczkowski, Sławomir Chojecki, Marian Goździk, Andrzej Gradek, Tomasz Synowiec, Artur Sadowski i Zbigniew Mijas. Podczas spotkania prezes Jan Musiał podsumował wydarzenia minionego roku. Przede wszystkim obchody 100-lecia SEP i 40-lecie Oddziału Piotrkowskiego. Także wiele imprez o charakterze naukowo-technicznym, kulturalnym i sportowo-turystycznym oraz zasługującą na wyróżnienie działalność szkoleniową. Po raz kolejny koła wchodzące w skład oddziału zajęły czołowe miejsca w „Konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP”. Spotkanie zakończyło się w koleżeńskiej atmosferze wspólną zabawą.

Jubileusz 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

W roku 2019 obchodzona jest setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również w tym roku mija czterdzieści lat od powołania do życia Oddziału Piotrkowskiego SEP. 25 października b.r. dla uczczenia tej rocznicy w Piotrkowskiej MEDIATECE zorganizowana została jubileuszowa Gala. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia na salę sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich i odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

IMG_0051 (3)

Wystąpienie Prezesa Oddziału Piotrkowskiego SEP Jana Musiała.

Rozpoczynając uroczystość Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał przywitał przybyłych gości oraz licznie zebranych Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia. Na Gali obecni byli przedstawiciele lokalnych władz Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, reprezentujący Starostę Piotrkowskiego Kierownik Wydziału Budownictwa i Rolnictwa Wojciech Drozdek oraz reprezentująca Starostę Bełchatowskiego Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Monika Stelmasik. Współpracującą z SEP branżę energetyczną reprezentowali Wiceprezes ds. Wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Marek Ciapała, a wchodzącą w skład PGE GiEK S.A. największą polską Elektrownię Bełchatów Dyrektor Oddziału Andrzej Legeżyński. PGE Dystrybucja S.A. reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Łódź Jarosław Kowalski, Dyrektor Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski Piotr Masiarek oraz Dyrektor Rejonu Energetycznego Tomaszów Mazowiecki Krzysztof Konicki. Na Gali obecny był Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i Prezesi Oddziałów SEP Łódzkiego Władysław Szymczyk, Radomskiego Wiesław Michalski, Sieradzkiego Zbigniew Krasiński oraz Zagłębia Węglowego Jerzy Barglik. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była przez Przewodniczącą Barbarę Malec, Oddział Piotrkowski FSNT NOT przez Prezesa Stanisława Zachmosta, a Oddział Piotrkowski SIMP przez Prezesa Edwarda Miderę.

IMG_0057 (3)

Uczestnicy Gali 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

Prowadzenie dalszego ciągu Gali powierzone zostało Przewodniczącemu Komisji Historycznej Oddziału Piotrkowskiemu SEP Jerzemu Antczakowi, który zaprosił Wiceprezesa Oddział Marka Młynarczyka do zaprezentowania referatu przedstawiającego historię Oddziału Piotrkowskiego SEP. Wystąpienie to poprzedzone zostało chwilą ciszy dla uczczenia kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Następnie do wygłoszenia referatu zaproszony został Prezes SEP Piotr Szymczak. Mówił on o powstaniu Stowarzyszenia, działalności i o strategii działania na przyszłe lata. Oba wystąpienia wysłuchane zostały przez zebranych z dużym zainteresowaniem.

IMG_0128 (2)

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotra Szymczaka

Prowadzący Galę nawiązał do jeszcze jednego przypadającego w tym roku jubileuszu. Jest to 25-lecie Informatora o normach i przepisach elektrycznych INPE, wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich udostępniającego czytelnikom najnowsze wersję ważnych dokumentów branży elektrycznej. Pomysłodawcą tego wydawnictwa i jego pierwszym Redaktorem Naczelnym był nieobecny na Gali kolega Tadeusz Malinowski. Wiele ciepłych słów wypowiedzianych zostało pod jego adresem, nie tylko ze względu na jego działalność wydawniczą, ale również na liczne podejmowane inicjatywy dotyczące całokształtu działania SEP. Czytaj dalej…

XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Delegaci z Oddziału Piotrkowskiego SEP w składzie Członek Honorowy Tadeusz Malinowski, Członek Honorowy Prezes Jan Musiał, Danuta Stasiak, Jerzy Antczak, Marek Młynarczyk i Stanisław Papuga uczestniczyli w obradach XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zorganizowanego z okazji 100-lecia SEP.

IMG_0344Obrady odbyły się  w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Celem  NWZD było uczczenie 100 rocznicy powstania SEP. W dniu poprzedzającym zjazd został poświęcony nowy sztandar Stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem obrad XXXIX NWZD, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika – ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Elektrycznym. W trakcie tej uroczystości IMG_0358odczytano listę sponsorów pomnika, na której znalazły się Oddział Piotrkowski SEP i koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz koło nr 4 przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.

Symbolicznego otwarcia obrad Zjazdu poprzez uderzenie w „Dzwon stulecia SEP” dokonał najstarszy Członek Honorowy SEP kol. Henryk Bajduszewski. W trakcie obrad referaty wygłaszali Krzysztof Tchórzewski – minister Energii i Rektor Politechniki Warszawskiej– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt a także inni znakomici przedstawiciele stowarzyszeń, nauki i przemysłu.

Podczas Zjazdu odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali 100 – lecia SEP, które z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka otrzymał m.in. Członek Honorowy Tadeusz Malinowski.

Ważnym punktem programu było głosowanie nad nadaniem godność Członka Honorowego SEP piętnastu nowym kandydatom. Wszyscy nominowani otrzymali honorowe tytuły.

Spotkanie delegatów zakończyło się wysłuchaniem koncertu Jubileuszowego w wykonaniu pianisty Pawła Kowalskiego a następnie Jadwigi Tomczyńskiej na harfie elektrycznej z towarzyszeniem gitary basowej.IMG_0383

Podczas bankietu okolicznościowy tort pokroili Prezes SEP i wszyscy Wiceprezesi, w tym nasz kolega Jan Musiał.

Relacja z wyjazdu techniczno-turystycznego Oddziału Piotrkowskiego SEP.

LUBELSKIE CIEPŁO I LWOWSKIE ZABYTKI Stałym elementem działalności Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich są wyjazdy techniczno-turystyczne. Łączą one w sobie aspekty poznawcze, integracyjne i turystyczne. W bieżącym roku Zarząd Oddziału zorganizował wyjazd do Elektrociepłowni Lublin-Wrotków, w której zainstalowany jest nowoczesny blok gazowo-parowy. Przedłużeniem tego kierunku był wyjazd do Lwowa. Inspiracją do tej wizyty było zbliżające się 100-lecie SEP i fakt, że wśród założycieli Stowarzyszenia byli lwowscy elektrycy.

Licząca 47 osób grupa uczestników wyjazdu rozpoczęła pierwszy dzień imprezy od zapoznania się z treścią wydanego przez należące do Oddziału Piotrkowskiego Koło SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Zeszytu Naukowo-Technicznego. Kolejny tegoroczny zeszyt poświęcony został budowie turbiny gazowej, technologii bloku gazowo-parowego oraz Elektrociepłowni Lublin-Wrotków będącej Oddziałem PGE GiEK S.A. Materiał ten pozwolił na wstępne zapoznanie się z obiektem, którego zwiedzanie miało rozpocząć się wkrótce.

W Elektrociepłowni uczestników wyjazdu przywitał jej Dyrektor Techniczny. Dokonał krótkiego wprowadzenia oraz zaprezentował osoby, które przejęły prowadzenie ciągu dalszego wizyty. Zanim ta kontynuacja nastąpiła, Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP, Jan Musiał wręczył Dyrektorowi Medal Oddziału Piotrkowskiego w podziękowaniu za dotychczasową współpracę. Następnie nastąpiła krótka prezentacja zakładu oraz obligatoryjne szkolenie BHP przed zwiedzeniem obiektu. W ramach zwiedzania zaprezentowane zostały najważniejsze obiekty elektrociepłowni, ze szczególnym akcentem położonym na blok gazowo-parowy. Tego rodzaju bloki produkujące zarówno energię elektryczną jak i cieplną na potrzeby grzewcze charakteryzują się wysoką sprawnością i niską emisją zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności dwutlenku węgla. W obecnej sytuacji, kiedy dekarbonizacja produkcji energii staje się obowiązującym trendem, stosowanie tej technologii nabiera dużego znaczenia. Wycieczka tt Lwow 00

Grupa uczestników wyjazdu po zwiedzeniu PGE G i EK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków.

Kolejny dzień przypomniał nam, że istnieją jeszcze w Europie granice w tradycyjnym rozumieniu. Po wszystkich formalnościach dojechaliśmy do leżącej w niewielkiej odległości od granicy Żółkwi. W tej niewielkiej miejscowości, która znacząco zaistniała w historii Polski znajdują się liczne, wymagające pilnej konserwacji zabytki. Prace konserwatorskie wspomagane są przez instytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prywatne. Wśród tych ostatnich znaleźli się między innymi koledzy z organizacji inżynierskich ze wspomnianej już bełchatowskiej elektrowni, w tym również SEP-owcy oraz właściciele bełchatowskich firm. Pomoc ta uwidoczniona jest na pamiątkowej tablicy w Kolegiacie p.w. św. Wawrzyńca.

Wieczorem zaaranżowane zostało spotkanie koleżeńskie. Działając w kołach bazujemy na bezpośrednich kontaktach w otoczeniu. Oddział ze względu na rozległość terytorialną nie sprzyja tak ścisłym powiązaniom. Dlatego spotkanie posłużyło lepszemu poznaniu się i pogłębieniu więzi. Będziemy w 2019 roku obchodzić 40-lecie Oddziału Piotrkowskiego SEP więc takie zacieśnienie kontaktów stanowić będzie mogło punkt wyjścia do realizacji wspólnych przedsięwzięć. A miłe spędzenie czasu w dobrym towarzystwie na długo pozostanie w pamięci.

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w miejscu tradycyjnie odwiedzanym przez gości z Polski, na cmentarzu, na Łyczakowie. Kojarzony jest on powszechnie z miejscem pochówku obrońców Lwowa ale na terenie tej nekropolii odnajdujemy miejsca spoczynku wielu osób, które pozostawiły ślad w naszej historii. Jako członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaczęliśmy wędrówkę po cmentarzu od poszukiwania grobu profesora Romana Dzieślewskiego, patrona roku 2013 w SEP. Przy grobie Kolega Jan Musiał przedstawił postać profesora Dzieślewskiego i jego zasługi dla SEP, a następnie zapalił znicz Oddziału Piotrkowskiego SEP. Złożyliśmy również biało-czerwony wieniec czcząc pamięć tej niezwykle zasłużonej dal polskiej elektryki osoby. Wycieczka tt Lwow 02

Uczestnicy wyjazdu po złożeniu wieńca na grobie profesora Romana Dzieślewskiego.

Kolejne znicze Oddziału Piotrkowskiego SEP zapaliliśmy na Cmentarzu Obrońców Lwowa, będącym częścią Cmentarza Łyczakowskiego, przy mogile Nieznanego Żołnierza oraz na grobie najmłodszego z Orląt, niespełna dziesięcioletniego Jasia Kukawskiego. Po dokonaniu przez Prezesa Oddziału wpisu w księdze pamiątkowej udaliśmy się na dalsze poszukiwanie polskich śladów. Wycieczka tt Lwow 03

Kolega Jan Musiał z małżonką Grażyną wpisują się do księgi pamiątkowej.

Spośród wielu z nich wyróżnia się miejsce wiecznego spoczynku Marii Konopnickiej. Pomiędzy wieloma zniczami zapalanymi przez wdzięcznych rodaków znalazł miejsce również nasz znicz. Po jego złożeniu nasz przewodnik zainicjował odśpiewanie „Roty”, nieformalnego hymnu polonii autorstwa Marii Konopnickiej. Nie sposób opisać wszystkich miejsc na tym cmentarzu wartych zatrzymania się i chwili zadumy. Wycieczka tt Lwow 04

Kolega Jerzy Antczak zapala znicz na grobie Marii Konopnickiej.

Centrum Lwowa to miejsce pełne zabytków. Niektóre z nich odzyskały już swoją świetność, a niektóre jeszcze czekają na swoją kolej, na odrestaurowanie. Niewątpliwie najcenniejszym z nich jest gmach Opery, który mogliśmy poznać również od wewnątrz. Następnie odwiedziliśmy lwowskie pomniki, kościoły i wiele innych charakterystycznych dla tego miasta miejsc.

Ostatni dzień we Lwowie to wizyta na Wysokim Zamku, na punkcie widokowym z którego widać całe miasto. Słoneczna pogoda pozwoliła jeszcze raz, tym razem z góry przypomnieć wszystkie odwiedzone miejsca. Po tej prezentacji pozostało tylko pożegnanie przewodnika i powrót do domu.

Można stwierdzić, że wyjazd spełnił nasze oczekiwania. Nowoczesna technika energetyczna zaprezentowana z elektrociepłowni w Lublinie dopełniona została wizytą w miejscach pełnych polskich śladów, z nutą przeżycia patriotycznego. Do tego wspólnie spędzany czas, który pozwala potwierdzić że „SEP jest stowarzyszeniem przyjaciół”.

Jerzy Antczak

Fot. Anna Skrzypek i Marek Młynarczyk

XXXVIII WZD SEP W POZNANIU 21-24.06.2018

W dniach 21 -24 czerwca br. sześciu Delegatów i Członek Honorowy z Oddziału Piotrkowskiego uczestniczyło w zwołanym w Poznaniu XXXVIII Walnym Zjeździe Delegatów SEP.

Walny Zjazd Delegatów ponownie wybrał na Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka.

Odział Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich będzie reprezentował w Zarządzie Głównym, w funkcji Wiceprezesa, nasz kolega, Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP – mgr inż. Jan Musiał.

Nadanie _Godnosci_Czlonka_honorowegoPragniemy poinformować, że koledze Janowi Musiałowi została nadana na XXXVIII WZD Godność Członka Honorowego SEP, najwyższy tytuł honorowy w stowarzyszeniu.

W imieniu członków Oddziału Piotrkowskiego SEP składamy serdeczne gratulacje!

Walny Zjazd Oddziału.

W dniu 02 marca 2018 roku w Piotrkowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbył się XIII Walny Zjazd Oddziału. W zjeździe uczestniczyli Delegaci wyłonieni w wyniku wyborów w kołach w trakcie odbytych Walnych Zebrań Kół oraz zaproszeni goście. Zarząd Główny reprezentował kolega Wiceprezes Marek Grzywacz.

Walny Zjazd był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom Oddziału Piotrkowskiego. 1-SAM_83672-SAM_8371

W wyniku wyborów Prezesem Oddziału został wybrany ponownie kolega Jan Musiał.

Członkami Zarządy zostali:

 1. Jerzy Antczak
 2. Danuta Daszkowska
 3. Cezary Dębiec
 4. Sławomir Figura
 5. Tadeusz Frątczak
 6. Marek Kucia
 7. Paweł Lasota
 8. Andrzej Mendrecki
 9. Marek Młynarczyk
 10. Stanisław Papuga
 11. Krzysztof Pędziwiatr
 12. Andrzej Potyrała
 13. Krzysztof Robak
 14. Stanisław Świątek
 15. Mariusz Warchoł

W skład Komisji  Rewizyjnej OPt SEP weszli:

 1. Alicja Krakowiak
 2. Zdzisław Markiewicz
 3. Krzysztof Popiołek
 4. Teresa Zaborowska
 5. Stanisław Zachmost

Sąd Koleżeński OPt SEP:

 1. Krzysztof Konicki
 2. Bożena Litwicka
 3. Roman Lucimiński

Delegatami na XXXVIII WZD SEP z OPt SEP zostali:

 1. Jerzy Antczak
 2. Marek Młynarczyk
 3. Stanisław Papuga
 4. Danuta Stasiak
 5. Stanisław Zachmost

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.

W dniu 22 czerwca w Warszawie obradował XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd DelegatNWZDów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z Oddziału Piotrkowskiego w Zjeździe uczestniczyli delegaci: Członek Honorowy Kolega Tadeusz Malinowski, Prezes Kolega Jan Musiał,  którego wybrano na wiceprzewodniczącego prezydium Zjazdu, Wiceprezes Kolega Stanisław Zachmost oraz koledzy Jerzy Antczak i Marek Młynarczyk

Obrady Zjazdu poświęcone były głównie planowanym zmianom w Statucie Stowarzyszenia. Po głosowaniach nad zgłoszonymi poprawkami oraz alternatywnymi zapisami delegaci przyjęli nowy statut kwalifikowaną większością głosów.

Poza statutem delegaci obradowali na temat Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP, a także przyjęli informację Prezesa SEP na temat stanu przygotowań do obchodów 100-lecia SEP.

Konkurs „na najlepszy uczniowski program komputerowy” w roku 2017.

W dniu 1 czerwca w Domu Technika w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia wyróżnień w konkursie „na najlepszy uczniowski program komputerowy”.

W tegorocznej edycji zwrócono uwagę na zrównany poziom zgłoszonych prac w kategorii stron WWW wśród uczniów szkół podstawowych, jeśli chodzi o techniki informatyczne, dostrzegając zróżnicowanie zawartości merytorycznej. Zaobserwowano wzrost wykorzystania gotowych komponentów i modułów powszechnie dostępnych w sieci internet, co jest dowodem postępu w wykorzystaniu z intelektualnej zdobyczy społeczności informatycznej.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sławomir Sołtysiak – przewodniczący
 2. Jerzy Antczak – wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Trojan- sekretarz

na posiedzeniu w dniu 28 maja b.r. dokonała oceny zgłoszonych prac.

Wpłynęło 13 prac. Prace zgłoszone zostały w czterech z pięciu regulaminowych kategoriach, czyli:

 • programów użytkowych,
 • programów edukacyjnych,
 • stron WWW,
 • program użytkowy – embedded,

Nie zgłoszono żadnej pracy w kategorii: urządzeń mobilnych.

Szczegóły werdyktu Komisji dostępne są tutaj.

XIII Konferencja Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Konferencję ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty, która odbędzie się 31 maja -2 czerwca 2017 r.

We are greatly honoured to invite you to attend the 13th International Conference on Power Plants – Operation – Modernization – Maintenance, which will be held on May 31- June 2, 2017.

Konferencja poświęcona jest problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.
Ważnym atutem naszej Konferencji jest możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty dotyczą często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni.
Hasłem przewodnim XIII Konferencji będzie podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie będą prezentowały wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach.
Oczekujemy również na czynny udział przedstawicieli innych firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami modernizacji, eksploatacji i remontów w szeroko pojętej energetyce.

Spotkanie Noworoczne 2016

NowyRok20168 stycznia w sali bankietowej Hotelu „Agat” odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Na spotkanie przybyli Prezesi i członkowie zarządów Kół Oddziału Piotrkowskiego, Prezesi Oddziałów ościennych: Łódzkiego i Sieradzkiego, przedstawiciele organizacji naukowo technicznych: NOT i SITG oraz zaproszeni goście: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak,  Wiceprezes SEP, Członek Honorowy SEP Marek Grzywacz i Członek Honorowy SEP Tadeusz Malinowski.

Gospodarzem spotkania był Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał, który omówił ubiegłoroczną działalność oddziału. Zwrócił uwagę na utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie kursami, szkoleniami i egzaminami kwalifikacyjnymi organizowanymi w oddziale, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową. Pozwala to na organizację konkursów dla młodzieży: informatycznego i elektrycznego, wspieranie działalności aktywnych kół, organizację wyjazdów techniczno turystycznych i spotkań integracyjnych członków oddziału. Poza statutowy zakres działania Oddziału wykracza działalność charytatywna polegająca na wspieraniu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz fundacji i stowarzyszeń pomocowych.

Rok 2015 był rokiem jubileuszy kół Oddziału Piotrkowskiego:

 • 55-lecie Koła nr 4 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.
 • 40-lecie Koła Nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 • 35-lecie Koła Nr 12 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Radomsko.

Prezes Jan Musiał złożył gratulacje na ręce przedstawicieli kół, których działalność od lat wpisuje się w działalność Oddziału Piotrkowskiego. Należy zauważyć, że wiele kół powstało wcześniej, niż ich macierzysty oddział.

W trakcie spotkania Prezes FSNT NOT Odział w Piotrkowie Trybunalskim Stanisław Zachmost wręczył Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze Piotrowi Frączkowskiemu z Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wystąpienia gości z gratulacjami i życzeniami dla Prezesa i Członków Oddziału Piotrkowskiego poprzedziły Toast Noworoczny wygłoszony przy lampce szampana przez Prezesa Jana Musiała. Wzajemne składanie życzeń było miłym akcentem kończącym część oficjalną Spotkania Noworocznego, które w swobodnej atmosferze trwało jeszcze kilka godzin.