Plan posiedzeń.

 

Terminarz posiedzeń Zarządu i Prezydium OPt SEP w 2020 r.

Prezydium

09.01.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie listy uczestników spotkania noworocznego.
 4. Przygotowania do spotkania noworocznego.
 5. Omówienie stanu organizacyjnego na koniec 2019 roku.
 6. Opracowanie grafika posiedzeń Zarządu i Prezydium na rok 2020.
 7. Sprawy różne.

Prezydium

30.01.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych w roku 2019 r.
 4. Analiza opłacania składek w 2019 roku.
 5. Analiza pracy biura OPt pod kątem realizacji oczekiwań Prezesa, Zarządu, Prezydium oraz Prezesów kół.
 6. Omówienie planowanych wyjazdów techniczno-turystycznych w OPt w 2020 roku.
 7. Omówienie planu dofinansowań do wyjazdów techniczno-turystycznych w 2020 roku.
 8. Sprawy różne.

Zarząd

20.02.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie bilansu przez Księgową OPt panią Martę Niedzielską.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OPt SEP.
 5. Zatwierdzenie bilansu za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OPt SEP.
 7. Informacja na temat stanu organizacyjnego na koniec 2019 roku.
 8. Omówienie i przyjęcie planu opłacania składek w roku 2020.
 9. Omówienie i zatwierdzenie planu merytorycznego na rok 2020.
 10. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2019 roku.
 11. Omówienie i przyjęcie planu dofinansowań w 2020 roku.
 12. Przyjęcie terminarza posiedzeń i planu porządku obrad na 2020 rok.
 13. Informacja na temat zgłoszeń do Konkursu Kół i ustalenie wysokości nagród dla uczestników konkursu.
 14. Sprawy różne.

Prezydium

12.03.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Informacja o wynikach konkursu na najaktywniejsze koło SEP w roku 2018 na szczeblu oddziałowym.
 4. Omówienie współpracy z organizacjami n-t, NOT i ŁOIIB.
 5. Wybór składu delegacji na 6. Forum Kobiet SEP.
 6. Sprawy różne.

Prezydium

2.04.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po trzech miesiącach 2020 r.
 4. Omówienie przebiegu 6. Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP
 5. Informacja o obchodach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w 2020 r. oraz wybór składu delegacji na obrady Okrągłego Stołu.
 6. Przygotowanie wyjazdowego posiedzenia Zarządu
 7. Sprawy różne.

Prezydium

30.04.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące
 3. Tematyka do ustalenia
 4. Sprawy różne

Zarząd wyjazdowy

06-07.06.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 4 miesiącach 2020 r.
 4. Analiza opłacania składek w 2019 roku.
 5. Omówienie wyników konkursu na najaktywniejsze koło SEP w roku 2020.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2019 roku.
 7. Sprawy różne.

Prezydium

04.06.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Organizacja Obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki w OPt.
 4. Sprawy różne.

Prezydium

25.06.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 5 miesiącach 2020 r.
 4. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po 5 miesiącach 2020r.
 5. Omówienie działalności OPt w okresie wakacyjnym.
 6. Sprawy różne.

Prezydium

27.08.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie oferty konkursów dla młodzieży i współpracy ze szkołami w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Omówienie wyników finansowych po 7 miesiącach 2020 r.
 5. Analiza opłacania składek po 7 miesiącach 2020 r.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po 7 miesiącach 2020r.
 7. Przygotowania do oddziałowego wyjazdu t-t.
 8. Sprawy różne.

Zarząd

10.09.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 8 miesiącach 2020 roku.
 4. Analiza opłacania składek po 8 miesiącach 2020 roku.
 5. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2020 roku.
 6. Omówienie realizacji planu merytorycznego i uchwał XIII WZDO w 2020 roku.
 7. Sprawy różne.

Prezydium

08.10.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 9 miesiącach 2020 roku.
 4. Sprawy różne.

Prezydium

5.11.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie szacowanego wyniku finansowego po 10 miesiącach 2020 roku.
 4. Analiza opłacania składek po 10 miesiącach 2020 roku.
 5. Omówienie organizacji konkursów dla młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Sprawy różne.

Prezydium

26.11.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie organizacji spotkania noworocznego w 2021 roku.
 4. Omówienie projektu planu merytorycznego na 2021 rok.
 5. Omówienie projektu budżetu na 2021 rok.
 6. Sprawy różne.

Uroczysty Zarząd Świąteczny.

11.12.2020

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 11 miesiącach 2020. Roku
 4. Analiza opłacania składek po 11 miesiącach 2020 roku.
 5. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2020 roku.
 6. Omówienie realizacji planu merytorycznego i uchwał XII WZDO w 2020 roku.
 7. Podsumowanie organizacji wyjazdów techniczno-turystycznych w 2020 roku.
 8. Omówienie dofinansowań do wyjazdów techniczno-turystycznych w 2020 roku.
 9. Omówienie wykorzystania Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 10. Omówienie i zatwierdzenie projektu budżetu na 2021 rok.
 11. Omówienie i zatwierdzenie projektu planu merytorycznego na 2021 rok.
 12. Omówienie stanu przygotowań do organizacji spotkania noworocznego.
 13. Zatwierdzenie listy gości na Spotkanie Noworoczne.
 14. Sprawy różne.

 

Opracowano 9 stycznia 2020 r.

Komentarze wyłączone.