Wydarzenia w Oddziale Piotrkowskim.

XV Konferencja „Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacje-Remonty”

W dniach 20-26 czerwca w Hotelu „Wodnik” pod Bełchatowem odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych.

Zagadnienia poruszane na Konferencji, to m. in.:

 • Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego w energetyce poprzez zastosowanie układów ORC. – dr inż. Janusz Buchta, inż. Kacper Blus
 • Defekty występujące w układach izolacyjnych uzwojeń stojanów turbo i hydrogeneratorów określane na podstawie pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych – dr Krzysztof Pietrzak.
 • Przykłady innowacyjnych wdrożeń związanych z dostosowaniem systemów oczyszczania spalin dużych źródeł spalania do konkluzji BAT – dr inż. Jerzy Mazurek, mgr inż. Mariola Kobylańska–Pawlisz
 • Innowacje jako odpowiedź na wyzwania Transformacji Energetycznej – dr. Michał Tylman
 • Wpływ diagnostyki technicznej na poprawę niezawodności transformatorów – dr Zbigniew Szymański
 • Kompaktowe stacje pomiarowo – integrujące All-in-One w ramach Systemu Zarządzania BMS Economic Health – dr inż. Patryk Weisser
 • Efektywność energetyczna urządzeń potrzeb własnych elektrowni – dr inż. Tomasz Kotlicki
 • Zmiana IED i jej wpływ na sektor energetyczny – mgr inż. Beata Pestka
 • Wdrożenie modułu zarządzania warunkami dopuszczenia do pracy – SAP WCM (Work Clearance Management) w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia – inż. Paweł Koszek

Konferencja jest okazją do bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu, kadrą naukową i służbami eksploatacji. Wygłaszane referaty często dotyczą konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni. Przewidziano także panele dyskusyjne i prezentacji materiałów zgłoszonych firm.

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.

XIV Walne Zgromadzenie Oddziału.

Zarząd Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich informuje o ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia Oddziału

które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r.

w Sali Konferencyjnej Domu Technika przy ulicy Armii Krajowej 24a w Piotrkowie Tryb.

początek Zgromadzenia o godz. 1630 (I termin), 1645 (II termin).

Obecność delegatów obowiązkowa.

Regulamin WZO dostępny tutaj.

Zmarł Kolega Mirosław Gieras.

Z żalem informujemy, że w dniu 19 maja zmarł Zasłużony Senior SEP, członek Koła nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Kolega Mirosław Gieras.

Kol. Mirosław był wieloletnim współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Elektrownie Cieplne”. Wraz z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu opracował i wdrożył w Elektrowni Bełchatów filtr elektromagnetyczny, który otrzymał Złoty Medal na wystawie „EUREKA” w Brukseli w 1996r. Opracowywał materiały szkoleniowe dla służb eksploatacyjnych, które po dziś dzień służą szkoleniu nowych kadr. Był współautorem monografii o Elektrowni Bełchatów i monografii zakładowego Koła SEP wydanej z okazji 30-lecia Koła.

Od 2005 roku pełnił funkcję Kierownika Ośrodka Szkoleniowego OPt SEP w Bełchatowie.

Za osiągnięcia naukowo-techniczne i działalność społeczną uhonorowany został dwukrotnie nagrodą im. Kazimierza Szpotańskiego w konkursie organizowanym przez Koło nr 1, Złotą Odznaką Honorową SEP, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego, Medalem im. Prof. Kazimierza Szpotańskiego, Medalem Oddziału Piotrkowskiego SEP, a także nadaniem godności „Zasłużonego Seniora SEP”.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Koleżanki i koledzy z Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Konkurs wiedzy elektrycznej „Bezpieczna Elektryczność”.

W dniu 31 maja, odbędzie się uroczystość wręczenia nagród w międzypowiatowym konkursie wiedzy elektrycznej „Bezpieczna Elektryczność”. Jest to już 10. edycja konkursu, którego patronem od pierwszej edycji jest Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizatorem konkursu jest Koło nr 29 SEP przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.

W dniu 5 kwietnia 2022 odbył się I etap ( szkolny) konkursu, do którego przystąpiło 111 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych, z trzech powiatów:
bełchatowskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego.
Do II etapu komisja konkursowa zakwalifikowała 17 uczniów z następujących szkół:

 • ZSP Kleszczów – 7 uczniów
 • ZSP nr1 Bełchatów – 6 uczniów
 • II LO Bełchatów – 1 uczeń
 • ZSP nr1 Piotrków Trybunalski – 1 uczeń
 • ZSP nr1 Tomaszów Mazowiecki – 1 uczeń
 • ZSP Zelów – 1 uczeń

II etap konkursu odbył się 26 kwietnia 2022r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, przystąpiło do niego 15 uczniów.

Sponsorami nagród dla finalistów konkursu są:
1) Powiat Bełchatowski
2) Oddział Piotrkowski SEP
3) Urząd Gminy w Kleszczowie

Konkurs Kół za rok 2021.

W dniu dzisiejszym Centralna Komisja Oddziałów i Kół ogłosiła wyniki z weryfikacji „Konkursu na najaktywniejsze koła SEP” w roku 2021.

W konkursie uczestniczyło 25 kół z 10 Oddziałów.
Miło nam poinformować, że Koło nr 1 OPT SEP przy PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zajęło I miejsce wśród kół zakładowych liczących ponad 61 członków, uzyskując po weryfikacji 782 punkty.

W konkursie wystartowały także koła nr 26 OPt SEP przy Rejonie Energetycznym Tomaszów Mazowiecki i nr 12 OPt SEP w Radomsku, zajmując odpowiednio 4. i 8. miejsce.