Wsparcie dla Obywateli Ukrainy.

W odpowiedzi na apel Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP, Zarząd Oddziału Piotrkowskiego wspólnie z Zarządami Kół podjął decyzję o przekazaniu kwoty 8750 zł z przeznaczeniem na organizację pomocy charytatywnej dla dotkniętych tragedią wojny obywateli Ukrainy.

Zarząd oraz Członkowie Oddziału Piotrkowskiego potępiają napaść zbrojną Rosji na Ukrainę i używanie przemocy wobec jej obywateli. Wyrażają pełną solidarność z narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa. Szczególne wyrazy wsparcia przekazujemy rodzinie i przyjaciołom naszego członka, kolegi Olexandra mieszkającego w Zaporożu.