Konkurs wiedzy elektrycznej „Bezpieczna Elektryczność”.

W dniu 31 maja, odbędzie się uroczystość wręczenia nagród w międzypowiatowym konkursie wiedzy elektrycznej „Bezpieczna Elektryczność”. Jest to już 10. edycja konkursu, którego patronem od pierwszej edycji jest Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizatorem konkursu jest Koło nr 29 SEP przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.

W dniu 5 kwietnia 2022 odbył się I etap ( szkolny) konkursu, do którego przystąpiło 111 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych, z trzech powiatów:
bełchatowskiego, piotrkowskiego i tomaszowskiego.
Do II etapu komisja konkursowa zakwalifikowała 17 uczniów z następujących szkół:

  • ZSP Kleszczów – 7 uczniów
  • ZSP nr1 Bełchatów – 6 uczniów
  • II LO Bełchatów – 1 uczeń
  • ZSP nr1 Piotrków Trybunalski – 1 uczeń
  • ZSP nr1 Tomaszów Mazowiecki – 1 uczeń
  • ZSP Zelów – 1 uczeń

II etap konkursu odbył się 26 kwietnia 2022r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, przystąpiło do niego 15 uczniów.

Sponsorami nagród dla finalistów konkursu są:
1) Powiat Bełchatowski
2) Oddział Piotrkowski SEP
3) Urząd Gminy w Kleszczowie