XIV Walne Zgromadzenie Oddziału.

Zarząd Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich informuje o ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia Oddziału

które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r.

w Sali Konferencyjnej Domu Technika przy ulicy Armii Krajowej 24a w Piotrkowie Tryb.

początek Zgromadzenia o godz. 1630 (I termin), 1645 (II termin).

Obecność delegatów obowiązkowa.

Regulamin WZO dostępny tutaj.