XV Konferencja „Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacje-Remonty”

W dniach 20-26 czerwca w Hotelu „Wodnik” pod Bełchatowem odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna poświęcona problematyce wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych.

Zagadnienia poruszane na Konferencji, to m. in.:

  • Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego w energetyce poprzez zastosowanie układów ORC. – dr inż. Janusz Buchta, inż. Kacper Blus
  • Defekty występujące w układach izolacyjnych uzwojeń stojanów turbo i hydrogeneratorów określane na podstawie pomiarów i analizy wyładowań niezupełnych – dr Krzysztof Pietrzak.
  • Przykłady innowacyjnych wdrożeń związanych z dostosowaniem systemów oczyszczania spalin dużych źródeł spalania do konkluzji BAT – dr inż. Jerzy Mazurek, mgr inż. Mariola Kobylańska–Pawlisz
  • Innowacje jako odpowiedź na wyzwania Transformacji Energetycznej – dr. Michał Tylman
  • Wpływ diagnostyki technicznej na poprawę niezawodności transformatorów – dr Zbigniew Szymański
  • Kompaktowe stacje pomiarowo – integrujące All-in-One w ramach Systemu Zarządzania BMS Economic Health – dr inż. Patryk Weisser
  • Efektywność energetyczna urządzeń potrzeb własnych elektrowni – dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Zmiana IED i jej wpływ na sektor energetyczny – mgr inż. Beata Pestka
  • Wdrożenie modułu zarządzania warunkami dopuszczenia do pracy – SAP WCM (Work Clearance Management) w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia – inż. Paweł Koszek

Konferencja jest okazją do bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu, kadrą naukową i służbami eksploatacji. Wygłaszane referaty często dotyczą konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni. Przewidziano także panele dyskusyjne i prezentacji materiałów zgłoszonych firm.

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.