8 marca!

W setnym Międzynarodowym Dniu Kobiet najlepsze życzenia wszystkim naszym członkiniom składa Zarząd Oddziału.