X KONFERENCJA ELEKTROWNIE CIEPLNE

W dniach 6-8 czerwca 2011 w miejscowości Słok k/Bełchatowa w Hotelu Wodnik odbędzie się X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Elektrownie Cieplne Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”.
Wyzwania, które stoją obecnie przed polską energetyką są w dużej mierze analogiczne jak w innych wysokorozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Na pierwszy plan wysuwa się problematyka ograniczania emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych. Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania w zakresie sekwestracji CO2 wzbudzają dyskusje w kręgach polityki. Szerokie forum specjalistów z różnych dziedzin uczestniczące w naszej Konferencji powinno również wyrazić głośno swoje opinie na ten temat.
Obok strategicznych problemów energetyki europejskiej, na Konferencji poruszane są przede wszystkim problemy ściśle związane z nowoczesnymi technologiami wytwarzania energii, eksploatacją nowych i modernizacją istniejących instalacji. Konferencja ELEKTROWNIE CIEPLNE – i trzeba to szczególnie podkreślić – zawsze była mocno osadzona w realiach technicznych, inżynierskich. Duża część referatów i wystąpień przygotowywana była przez kadrę inżynierską elektrowni i elektrociepłowni. Z drugiej strony gościliśmy wybitnych przedstawicieli nauki na co dzień współpracujących z przemysłem oraz szerokie grono firm polskich i zagranicznych oferujących swoje wyroby i technologie. Mamy nadzieję, że jubileuszowa Konferencja będzie również doskonałym forum wymiany myśli i doświadczeń technicznych z dziedziny energetyki. Liczymy w tym względzie również na Państwa aktywny udział.
Tematyka Konferencji dotyczyć będzie następujących zagadnień:
• nowe, wysokosprawne bloki energetyczne i ich wyposażenie;
• modernizacje elektrowni i elektrociepłowni;
• doświadczenia z eksploatacji i remontów urządzeń;
• zasilanie i regulacja napędów potrzeb własnych;
• automatyka, pomiary i zabezpieczenia układów;
• diagnostyka i monitoring urządzeń i układów;
• przekształcenia i rozwój sektora elektroenergetycznego;
• wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce;.
• energetyka a środowisko (aspekty techniczne, prawne i ekonomiczne)
Konferencji towarzyszyć będzie także wystawa i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym.
Zachęcamy Państwa gorąco do wzięcia udziału w dziesiątym spotkaniu – niezmiennie od osiemnastu lat w malowniczej scenerii ośrodka wypoczynkowego Elektrowni Bełchatów w Słoku. Miłe wspomnienia Gwarantowane!

Organizatorzy

komitet naukowy konferencji

Maciej Pawlik
Instytut Elektroenergetyki  

Politechnika Łódzka

Jacek Kaczorowski
Prezes Zarządu PGE GiEK SA

Waldemar Szulc
Członek Zarządu PGE GiEK SA

Tadeusz Banasiak

Dyrektor Naczelny
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Jan Musiał
Prezes Koła SEP  

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Antoni Dmowski
Politechnika Warszawska

Kazimierz Wójs
Politechnika Wrocławska

komitet organizacyjny

Tomasz Kotlicki
Politechnika Łódzka, Koło SEP przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów  

Paweł Woszczyk
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Andrzej Hłopaś
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, Koło SEP

Jerzy Medyński
PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, Koło SEP  

Andrzej Oziemski
Politechnika Łódzka, Koło SEP przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Janusz Buchta
Politechnika Łódzka, Koło SEP przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

patronat

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Stowarzyszenie Elektryków Polskich