Ogłoszenie wyników Konkursu Informatycznego.

Wczoraj, 17 maja, o godzinie 16:00, w Domu Technika w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Armii Krajowej 24 a odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród.

Na uroczystości obecni byli: Pani Iwona Komolibus, Kierownik Referatu Edukacji, reprezentująca Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb, Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Kol. Marek Młynarczyk, Przewodniczący Sekcji Informatyki OPt SEP Kol. Jerzy Antczak, Wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej Kol Sławomir Sołtysiak oraz laureaci i ich opiekunowie.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej dostępny jest tutaj.