Z wizytą u Kolegów z Oddziału Radomskiego

21. października delegacja złożona z Prezesa i Wiceprezesa ds. Naukowo-technicznych Oddziału Piotrkowskiego gościła na uroczystości obchodów 90 lecia Oddziału Radomskiego SEP.

Galę otworzył Prezes Oddziału Radomskiego SEP Kolega Jacek Szydłowski. Kolejną częścią obchodów była sesja odznaczeń, podczas której wręczono Krzyże Zasługi, Odznaki Honorowe SEP i Medale Pamiątkowe im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, którego imię od niedawna nosi Oddział Radomski. Medal z numerem 1 z rąk Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika otrzymał Kol. Marek Grzywacz. Ponadto medalem tym odznaczono Oddział Radomski SEP oraz Kol. Wiesława Michalskiego i Kol. Bogusława Strzelca.  Należy tu nadmienić, że dwa dni wcześniej zostały wręczone pierwsze egzemplarze medali im. prof. Krukowskiego, a wręczał je Członek Zarządu SEP Kol. Jan Musiał.

Odznaczeni Medalem im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

W kolejnej części uroczystości dokonano prezentacji bogatej historii Oddziału Radomskiego na przestrzeni 90 lat istnienia aż po dzień dzisiejszy. Historia ta została wydana drukiem w monografii Oddziału.

Występ Krzysztofa Daukszewicza zakończył część oficjalną gali. Następnie odbyło się spotkanie koleżeńskie w sali Radomskiego NOT.