Zebranie prezydium

Najbliższe zebranie prezydium OPt. SEP odbędzie się 3.02.2011 o godz. 16:00.

Obecność członków prezydium obowiązkowa.