Aktualizacja planu posiedzeń.

Terminarz spotkań Zarządu i Prezydium został zaktualizowany.

Najbliższe posiedzenie Zarządu 2 października.