XII Konferencja ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Konferencja 2015W dniach 27 – 29 maja 2015r. odbędzie się w Słoku koło Bełchatowa konferencja poświęcona problemom sektora wytwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. W konferencji wezmą udział krajowi i zagraniczni przedstawiciele branży energetycznej.

Konferencji towarzyszyć będą wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany będzie również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki.

Więcej szczegółów pod adresem http://sep.elb.pl/konferencje.htm

KOMITET HONOROWY

 • Marek Woszczyk – Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa PGE
 • Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE GiEK SA
 • Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki
 • Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mariola Czechowska – Prezydent Miasta Bełchatowa
 • Marek Ciapała – Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Irena Wasiak – Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

KOMITET NAUKOWY

 • Maciej Pawlik – Profesor, Politechnika Łódzka
 • Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu PGE GiEK SA
 • Stanisław Papuga – Dyrektor Techniczny PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Jan Musiał – Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP
 • Janusz Lewandowski – Profesor, Politechnika Warszawska Kazimierz
 • Wójs – Profesor, Politechnika Wrocławska
 • Jan Anuszczyk – Profesor, Politechnika Łódzka

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Tomasz Kotlicki, Instytut Elektroenergetyki PŁ
 • Jerzy Medyński, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Andrzej Hłopaś, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Zbigniew Załęczny, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Wioletta Owczarek, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Janusz Buchta, Instytut Elektroenergetyki PŁ
 • Jarosław Jędrzejczak, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Andrzej Oziemski, Instytut Elektroenergetyki PŁ