Walne Zgromadzenie Oddziału.

W dniu 02.03.2018 o godzinie 17:00 odbędzie się WZO.

Obecność Delegatów obowiązkowa.