XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Delegaci z Oddziału Piotrkowskiego SEP w składzie Członek Honorowy Tadeusz Malinowski, Członek Honorowy Prezes Jan Musiał, Danuta Stasiak, Jerzy Antczak, Marek Młynarczyk i Stanisław Papuga uczestniczyli w obradach XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów zorganizowanego z okazji 100-lecia SEP.

IMG_0344Obrady odbyły się  w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Celem  NWZD było uczczenie 100 rocznicy powstania SEP. W dniu poprzedzającym zjazd został poświęcony nowy sztandar Stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem obrad XXXIX NWZD, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika – ławeczki pierwszego prezesa SEP prof. Mieczysława Pożaryskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Elektrycznym. W trakcie tej uroczystości IMG_0358odczytano listę sponsorów pomnika, na której znalazły się Oddział Piotrkowski SEP i koło nr 1 przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz koło nr 4 przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.

Symbolicznego otwarcia obrad Zjazdu poprzez uderzenie w „Dzwon stulecia SEP” dokonał najstarszy Członek Honorowy SEP kol. Henryk Bajduszewski. W trakcie obrad referaty wygłaszali Krzysztof Tchórzewski – minister Energii i Rektor Politechniki Warszawskiej– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt a także inni znakomici przedstawiciele stowarzyszeń, nauki i przemysłu.

Podczas Zjazdu odbyła się ceremonia wręczenia pamiątkowych medali 100 – lecia SEP, które z rąk prezesa SEP Piotra Szymczaka otrzymał m.in. Członek Honorowy Tadeusz Malinowski.

Ważnym punktem programu było głosowanie nad nadaniem godność Członka Honorowego SEP piętnastu nowym kandydatom. Wszyscy nominowani otrzymali honorowe tytuły.

Spotkanie delegatów zakończyło się wysłuchaniem koncertu Jubileuszowego w wykonaniu pianisty Pawła Kowalskiego a następnie Jadwigi Tomczyńskiej na harfie elektrycznej z towarzyszeniem gitary basowej.IMG_0383

Podczas bankietu okolicznościowy tort pokroili Prezes SEP i wszyscy Wiceprezesi, w tym nasz kolega Jan Musiał.