Jubileusz 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

W roku 2019 obchodzona jest setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również w tym roku mija czterdzieści lat od powołania do życia Oddziału Piotrkowskiego SEP. 25 października b.r. dla uczczenia tej rocznicy w Piotrkowskiej MEDIATECE zorganizowana została jubileuszowa Gala. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia na salę sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich i odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

IMG_0051 (3)
Wystąpienie Prezesa Oddziału Piotrkowskiego SEP Jana Musiała.

Rozpoczynając uroczystość Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał przywitał przybyłych gości oraz licznie zebranych Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia. Na Gali obecni byli przedstawiciele lokalnych władz Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, reprezentujący Starostę Piotrkowskiego Kierownik Wydziału Budownictwa i Rolnictwa Wojciech Drozdek oraz reprezentująca Starostę Bełchatowskiego Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Monika Stelmasik. Współpracującą z SEP branżę energetyczną reprezentowali Wiceprezes ds. Wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Marek Ciapała, a wchodzącą w skład PGE GiEK S.A. największą polską Elektrownię Bełchatów Dyrektor Oddziału Andrzej Legeżyński. PGE Dystrybucja S.A. reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Łódź Jarosław Kowalski, Dyrektor Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski Piotr Masiarek oraz Dyrektor Rejonu Energetycznego Tomaszów Mazowiecki Krzysztof Konicki. Na Gali obecny był Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i Prezesi Oddziałów SEP Łódzkiego Władysław Szymczyk, Radomskiego Wiesław Michalski, Sieradzkiego Zbigniew Krasiński oraz Zagłębia Węglowego Jerzy Barglik. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była przez Przewodniczącą Barbarę Malec, Oddział Piotrkowski FSNT NOT przez Prezesa Stanisława Zachmosta, a Oddział Piotrkowski SIMP przez Prezesa Edwarda Miderę.

IMG_0057 (3)
Uczestnicy Gali 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

Prowadzenie dalszego ciągu Gali powierzone zostało Przewodniczącemu Komisji Historycznej Oddziału Piotrkowskiemu SEP Jerzemu Antczakowi, który zaprosił Wiceprezesa Oddział Marka Młynarczyka do zaprezentowania referatu przedstawiającego historię Oddziału Piotrkowskiego SEP. Wystąpienie to poprzedzone zostało chwilą ciszy dla uczczenia kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Następnie do wygłoszenia referatu zaproszony został Prezes SEP Piotr Szymczak. Mówił on o powstaniu Stowarzyszenia, działalności i o strategii działania na przyszłe lata. Oba wystąpienia wysłuchane zostały przez zebranych z dużym zainteresowaniem.

IMG_0128 (2)
Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotra Szymczaka

Prowadzący Galę nawiązał do jeszcze jednego przypadającego w tym roku jubileuszu. Jest to 25-lecie Informatora o normach i przepisach elektrycznych INPE, wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich udostępniającego czytelnikom najnowsze wersję ważnych dokumentów branży elektrycznej. Pomysłodawcą tego wydawnictwa i jego pierwszym Redaktorem Naczelnym był nieobecny na Gali kolega Tadeusz Malinowski. Wiele ciepłych słów wypowiedzianych zostało pod jego adresem, nie tylko ze względu na jego działalność wydawniczą, ale również na liczne podejmowane inicjatywy dotyczące całokształtu działania SEP. Z kolei na scenę zaproszeni zostali obecni na sali członkowie komitetu założycielskiego Oddziału Piotrkowskiego SEP, koledzy Kazimierz Chałubek, Zdzisław Filipczak i Jerzy Kuchlewski. W krótkich wypowiedziach przedstawili oni swoje działania w SEP od momentu, kiedy powstał Oddział. W podziękowaniu za ich aktywność i na pamiątkę jubileuszu 40-lecia wykonane zostały okolicznościowe plakiety. Wręczyli je Prezes Oddziału wspólnie z Wiceprezesem ds. Organizacyjnych.        

IMG_0138 (2)
Panel wspomnieniowy z udziałem założycieli Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Minione czterdziestolecie to okres intensywnej pracy członków oddziału. Ich wysiłki nagrodzone zostały licznymi przyznanymi wyróżnieniami. Z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich wydany został medal, którym honorowani są nim najaktywniejsi działacze Stowarzyszenia oraz jego ciała kolegialne.

IMG_0195 (2)
Wyróżnieni medalem 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Pierwsze medale wręczone zostały na 39 Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Warszawie, gdzie otrzymał go Członek Honorowy SEP Tadeusz Malinowski, pierwszy Prezes Oddziału Piotrkowskiego. Podczas Gali, z rąk Prezesa SEP Medal 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w imieniu Zarządu Oddziału Piotrkowskiego odebrał Prezes Oddziału Jan Musiał wraz pełniącymi funkcję Prezesa Oddziału w poprzednich kadencjach kolegami Ryszardem Potyrałą, Stanisławem Zachmostem i Markiem Młynarczykiem oraz Wiceprezesem ds. Naukowo-Technicznych Andrzejem Mendreckim. Medalem 100-lecia SEP uhonorowany został również Informator o normach i przepisach elektrycznych INPE. Medal odebrał Kierownik Zakładu Wydawniczego Kolega Arkadiusz Prokop. Kolejne medale otrzymali koledzy Jan Musiał, Jerzy Antczak, Kazimierz Chałubek, Tadeusz Frątczak, Jerzy Goj, Marek Młynarczyk, Stanisław Papuga, Andrzej Potyrała, Ryszard Potyrała i Stanisław Zachmost. Kolejną grupę wyróżnionych stanowiły osoby, którym przyznane zostały Odznaki Honorowe SEP. Byli to koledzy Jerzy Antczak, Tadeusz Frątczak i Stanisław Zachmost, którzy otrzymali Odznakę Szafirową, koleżanka Joanna Najgiebauer wyróżniona Złotą Odznaką, oraz koleżanka i koledzy Danuta Stasiak i Dariusz Ślęzak, którzy odebrali Srebrne Odznaki. Również Naczelna Organizacja Techniczna przyznała Srebrną Odznakę Honorową dla kolegi Andrzeja Potyrały. Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego przyznany został koledze Markowi Młynarczykowi. Oddział Piotrkowski ustanowił własny medal, który przyznawany jest najaktywniejszym członkom Oddziału oraz współpracującym z nim osobom i instytucjom. Podczas Gali wręczonych zostało pięć medali Oddziału Piotrkowskiego SEP dla Danuty Stasiak, Jerzego Barglika, Adama Karzewnika, Andrzeja Legeżyńskiego oraz dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie, medal odebrał Dyrektor Centrum Andrzej Jędrzejczyk. Z kolei na estradę zaproszeni zostali obecni na Gali goście, którzy wypowiedzieli szereg miłych słów i gratulacji pod adresem świętującego swój jubileusz Oddziału. W imieniu Oddziału życzenia przyjęli Prezes Jan Musiał i prowadzący Galę Jerzy Antczak. Z rąk Przewodniczącej Łódzkiej Okręgowej Izba Inżynierów Budownictwa Barbary Malec odebrali niedawno ustanowiony Medal Łódzkiej Okręgowej Izba Inżynierów Budownictwa. Należy nadmienić, ze Zarząd Oddziału zwrócił się do zaproszonych gości żeby zamiast kupować tradycyjne kwiaty wpłacili datki na konto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim. Prezes Oddziału złożył serdeczne podziękowanie na ręce Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Próchnika, Renaty Wojtczak za udostępnienie obiektu MEDIATEKI i pomoc w organizacji imprezy. Uroczyste wyprowadzenie sztandaru salę sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich zakończyło oficjalną część gali. Po krótkiej przerwie, podczas której na scenie zainstalował się „Kasztelania Swing Band” rozpoczął się kolejny etap Gali. Był to koncert, na który złożyły się standardy jazzowe i znane utwory musicalowe. Aplauz, jaki miał miejsce po koncercie świadczy o tym, ze dobór utworów trafił w gusta słuchaczy.

IMG_0342 (2)
Koncert w wykonaniu Kasztelania Swing Band.

Zakończeniem uroczystych obchodów 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP był bankiet zorganizowany w restauracji Hotelu Agat, który rozpoczął się od wspólnego skosztowania jubileuszowego tortu.

tort
Prezesi w gotowości do dzielenia jubileuszowego tortu.

Obchody jubileuszu nie ograniczały się jednak tylko do jednego popołudnia. Od początku 2019 roku promowane było logo jubileuszu. Wykonany został roll-up, który prezentowany był podczas wszystkich ważnych wydarzeń, w tym również podczas 39 Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przygotowane zostały okolicznościowe wydawnictwa. Na uwagę zasługują wydane w formie książkowej „Monografia 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich” i „Zasłużeni dla Oddziału Piotrkowskiego SEP”. Wykonana została moneta okolicznościowa, która będzie stanowić trwałą pamiątkę wydarzenia. Nie zabrakło również smakowitych, jubileuszowych „krówek”.