Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP

Tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału Piotrkowskiego odbyło się 24 stycznia br. W spotkaniu, które prowadził Jan Musiał, Członek Honorowy SEP, wiceprezes SEP i prezes Oddziału Piotrkowskiego wzięli udział, m. in.: Andrzej Kacperek – wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Szymczak – prezes SEP i Marek Grzywacz – wiceprezes. Obecni byli także prezesi Oddziałów SEP: Łódzkiego – Władysław Szymczyk i Radomskiego – Wiesław Michalski. Tegoroczne spotkanie miało szczególny wymiar ponieważ w tym dniu 90-te urodziny obchodził Członek Honorowy SEP kol. Tadeusz Malinowski. Kol. Jerzy Antczak – przewodniczący Oddziałowej Komisji Historycznej zaprezentował postać i dokonania Jubilata. Przede wszystkim Jego roli w założeniu koła SEP przy Elektrowni Bełchatów (obecnie największego w kraju) oraz Oddziału Piotrkowskiego SEP. Z Jego też inicjatywy powstał 25 lat temu Miesięcznik „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”. Jubilat szczególną uwagę poświęcał szkoleniu zawodowemu. Był inicjatorem powołania ośrodków szkoleniowych w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie. Za zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, stowarzyszeniowymi i regionalnymi. Pod adresem Jubilata wygłoszono wiele ciepłych słów, życząc mu wielu lat życia oraz dalszej aktywności. Wśród listów gratulacyjnych i bukietów wyróżniła się ofiarowana przez Oddział Piotrkowski SEP buława hetmańska jako symbol przywództwa Tadeusza Malinowskiego w czasie jego długoletniej działalności stowarzyszeniowej. Następnie prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie wiceprezesów SEP Jana Musiała i Marka Grzywacza wręczył wyróżnienia wyróżniającym się aktywnością członkom SEP. Medale 100-lecia SEP otrzymali kol. kol.: Zdzisław Filipczak, Andrzej Rozpędek i Stanisław Świątek. Srebrną Odznakę Honorową SEP odebrał kol. Zbigniew Załęczny, a Srebrną Odznakę Honorową NOT kol. Jan Przybyła. Medal Pamiątkowy Oddziału Piotrkowskiego SEP otrzymali: Zbigniew Biegała, Jarosław Bielas, Zbigniew Byczkowski, Sławomir Chojecki, Marian Goździk, Andrzej Gradek, Tomasz Synowiec, Artur Sadowski i Zbigniew Mijas. Podczas spotkania prezes Jan Musiał podsumował wydarzenia minionego roku. Przede wszystkim obchody 100-lecia SEP i 40-lecie Oddziału Piotrkowskiego. Także wiele imprez o charakterze naukowo-technicznym, kulturalnym i sportowo-turystycznym oraz zasługującą na wyróżnienie działalność szkoleniową. Po raz kolejny koła wchodzące w skład oddziału zajęły czołowe miejsca w „Konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP”. Spotkanie zakończyło się w koleżeńskiej atmosferze wspólną zabawą.