Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Naczelnej Organizacji Technicznej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

14 maja Delegaci do Rady NOT ze wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych zebrali się w sali szkoleniowej budynku NOT w Piotrkowie Tryb., aby przyjąć sprawozdanie z działalności Organizacji i wybrać nowy Zarząd na kadencję 2021 – 2024.

Wszyscy ustępujący członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

Do nowych władz z naszego Oddziału zostali wybrani:

  • kolega Stanisław Papuga na funkcję Prezesa Oddziału Piotrkowskiego NOT
  • kolega Piotr Jasiuczenia na funkcję członka Zarządu
  • kolega Andrzej Kacperski na funkcję członka Komisji Rewizyjnej

Serdecznie gratulujemy wyboru.

Zarząd Oddziału Piotrkowskiego SEP składa podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną pracę we władzach NOT w Piotrkowie Tryb. i dwunastoletnie pełnienie funkcji Prezesa, naszemu koledze Stanisławowi Zachmostowi. Dziękujemy także wszystkim Działaczom piotrkowskiego NOT-u za ich wkład w utrzymanie i rozwój organizacji.