Z powodu śmierci Ojca

Koledze Krzysztofowi Pędziwiatrowi i Jego Rodzinie

wyrazy współczucia składają koleżanki i koledzy z Oddziału Piotrkowskiego SEP.