Z powodu śmierci Syna Sławomira

Koledze Mirosławowi Gierasowi, kierownikowi Ośrodka Szkoleniowego SEP w Bełchatowie

wyrazy współczucia składają koleżanki i koledzy z Oddziału Piotrkowskiego SEP.