Terminy WZK w kołach Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Koło nr 1 – 17.03.2022 r.

Koło nr 2 –

Koło nr 3 –

Koło nr 4 – 18.03.2022 r.

Koło nr 8 – 27.01.2022 r.

Koło nr 12 – 18.03.2022 r.

Koło nr 17 –

Koło nr 23 –

Koło nr 26 – 17.03.2022 r.

Koło nr 28 –

Koło nr 29 –