Bezpieczny kontakt z elektrycznością.

Prąd – użyteczny i bezpieczny

Stowarzyszenie Elektryków Polskich przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie włącza się w Ogólnopolską Kampanię Społeczną organizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zatytułowaną:

Bezpieczny kontakt z elektrycznością„, organizując konkurs dla młodzieży.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Powszechne stosowanie urządzeń elektrycznych niesie ze sobą różnego rodzaju szkodliwe i niebezpieczne oddziaływania na ludzi, zwierzęta i środowisko.

Należą do nich w szczególności:

  • szkodliwe oddziaływanie elektryczności statycznej na człowieka i procesy technologiczne,
  • porażenia oraz poparzenia prądem i łukiem elektrycznym,
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  • szkodliwe oddziaływania silnych pól elektrycznych i elektromagnetycznych.

Zagrożeń występujących przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych nie zawsze można uniknąć, ale można i trzeba zmniejszać ryzyko ich występowania. Przyczyną wypadków porażenia lub poparzenia prądem elektrycznym jest najczęściej niewłaściwe postępowanie człowieka.

Konieczność podjęcia Kampanii, jak uzasadniają organizatorzy, „…wynika z badań i statystyk przeprowadzonych w naszym kraju, gdzie liczba śmiertelnych wypadków z powodu porażenia prądem jest czterokrotnie większa niż w krajach Europy Zachodniej. Większość wypadków zdarza się w domu podczas nieumiejętnego korzystania ze sprzętu AGD i RTV oraz nieostrożnych „zabaw” w pobliżu stacji transformatorowych, słupów wysokiego napięcia i linii przesyłowych”.

Konkurs nasz odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Piotrkowie Tryb. im. inż. Tadeusza Malinowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Bełchatowie.

Organizatorem jest Koło SEP nr 29 przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie.