Edycja 2013

REGULAMIN ODDZIAŁOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY UCZNIOWSKI PROGRAM KOMPUTEROWY

ROK 2013

Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

  1. Organizatorem i fundatorem nagród w Oddziałowym Konkursie jest Zarząd Oddziału Piotrkowskiego SEP, w którego imieniu działa Sekcja Informatyki.
  2. Dla zwiększenia puli nagród organizatorzy zabiegać będą o sponsorów.
  3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
  4.  Konkurs organizowany jest na terenie objętym obszarem działania OPT SEP (dawne województwo piotrkowskie).
  5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę opracowanych przez siebie programów, możliwe jest zgłaszanie prac zespołowych.
  6. Programy komputerowe zgłoszone do konkursu oceniane i klasyfikowane są w następujących kategoriach:
  • programów edukacyjnych wspomagających proces nauczania dowolnego przedmiotu w szkole,
  • pozostałych programów użytkowych,
  • stron WWW,
  • oprogramowania sterowników swobodnie programowalnych.

Dla grupy programów edukacyjnych konieczne jest stwierdzenie ich przydatności w praktyce szkolnej wydane przez placówkę oświatową.

Organizatorzy zachęcają również do zgłaszania programów pisanych na urządzenia mobilne np. palmtopy, smartfony, opartych na systemach operacyjnych, iOS, Android, Microsoft Phone.

Prace zgłoszone do konkursu należy przesyłać na adres Oddziału Piotrkowskiego SEP ul. Armii Krajowej 24A  97-300 Piotrków Trybunalski do dnia 8.04.2013 r.

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Sołtysiak. 514980987,  e-mail: ssoltys@interia.pl

Pełna treść regulaminu i karta zgłoszenia dostępne tutaj.