Grupa 3 – gazowa

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D – dozoru.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie gazowej (gr. 3) i dozoru w grupie gazowej (gr. 3)

Terminy egzaminów w zakresie G3: punkty 6, 7, 8, 10 do końca roku 2023, zawsze od godziny 1500:

 • 17-05-2023
 • 21-06-2023
 • 19-07-2023
 • 16-08-2023
 • 20-09-2023
 • 18-10-2023
 • 22-11-2023
 • 20-12-2023
 • Terminy egzaminów po szkoleniach lub na prośby zleceniodawców będą uzgadniane na bieżąco w zależności od potrzeb.

  Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji:

  Wzór zaświadczenia o przebiegu pracy wystawianego przez pracodawcę: