Najlepszy Program Komputerowy.

Konkurs na najlepszy uczniowski program komputerowy organizowany jest przez Oddział Piotrkowski SEP od blisko 20 lat. Corocznie informacja o nim kierowana jest do szkół na terenie objętym działaniem oddziału. Zainteresowanie uczestników w tym czasie przyjmowało różną intensywność, ale przeciętnie do rozpatrzenia przez jury wpływało kilkanaście prac. Wśród nich znajdowały się również programy o wysokim stopniu zaawansowania warsztatu programistycznego ich autorów.

Organizatorzy podejmują działania w celu zwiększenia atrakcyjności konkursu dla jego potencjalnych uczestników. Na przykład w minionym roku były to ufundowane przez sponsora egzaminy na tak zwane „Komputerowe prawo jazdy”.

Od roku 2010 konkurs organizowany jest w powiązaniu z obchodami Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

W pojęciu Społeczeństwa Informacyjnego mieszczą się niewątpliwie umiejętności posługiwania się i praktycznego wykorzystania szeroko rozumianego  sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Biegłość w tej dziedzinie powiązana z niekonwencjonalnym podejściem do rozwiązywania problemów jest od dawna obserwowana wśród młodego pokolenia. Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako organizacja naukowo – techniczna promuje przedsięwzięcia i osoby swoim zaangażowaniem służące rozwojowi techniki. Temu celowi służą organizowane przez Stowarzyszenie konkursy, w tym „Konkurs na najlepszy program komputerowy”.