Edycja 2011.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

„Konkursu na najlepszy uczniowski program komputerowy” w roku 2011.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Mieczysław Bruź – przewodniczący
 2. Sławomir Sołtysiak – wiceprzewodniczący
 3. Cezary Dębiec  – sekretarz

na posiedzeniu w dniu 12 maja b.r. dokonała podsumowania ocen prac zgłoszonych do „Konkursu na najlepszy uczniowski program komputerowy” zorganizowanego przez Oddział  Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Do tegorocznej edycji konkursu 8-miu uczestników z 4-ech szkół zgłosiło 21 prac, z których każda kwalifikuje się do jednej z czterech regulaminowych kategorii:

 • programy użytkowe – 10 prac,
 • programy edukacyjne – 6 prac,
 • strony WWW – 4 prace,
 • sterowniki swobodnie programowalne – 1 praca.

Nie zgłoszono żadnej pracy z nowo wprowadzonej kategorii „Programów na urządzenia Mobilne”.

Nadesłane prace pochodzą z następujących szkół:

 • III LO im Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim,
 • I LO im Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Zespół Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim oraz
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Oceniając prace, komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami:

 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • umiejętność modelowania funkcjonalności programów,
 • walory użytkowe, estetyczne i edukacyjne prac,
 • umiejętność programowania wyrażającą się zapisami w kodzie źródłowym.

W tym roku wyraźnie dało się zaobserwować zainteresowanie uczestników wszystkimi kategoriami konkursowymi co miało swój wyraz w składaniu kilku prac w różnych kategoriach przez jenego autora.  Rekordzistą w tym jest Rafał Tujek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim ze zgłoszoną liczbą 11-stu prac. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Mateusz Wężyk z III LO w Piotrkowie Trybunalskim, który jako jedyny wystąpił z pracą w kategorii sterowników swobodnie programowalnych. Znany jest komisji z poprzednich edycji konkursu. W tegorocznej edycji swoją obszerną wiedzę z informatyki udowodnił poprzez:

 • napisanie programu dla sterownika,
 • napisanie programu do pisania programów dla sterowników,
 • prowadzenie strony internetowej bogatej w merytoryczne treści z zakresu sterowników PLC posługując się przy tym zaawansowanymi technikami budowy stron WWW.

 

Rezultatem prac komisji konkursowej są następujące postanowienia:

W kategorii programów użytkowych komisja postanowiła przyznać:

 • 1 miejsce programowi: „Twój Budżet”, autor: Piotr Maj, uczeń: I LO w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun: Tomasz Burakowski.
 • 2 miejsce zestawowi programów użytkowych, autor: Rafał Tujek,  uczeń: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr3 w Piotrkowie Trybunalskim, opiekun: Sylwia Bień
 • 3 miejsce programowi Planimetria autor: Wiktor Burakowski, uczeń Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.

W kategorii programów edukacyjnych komisja postanowiła przyznać:

 • 1 miejsce za program: „Matematyka dla najmłodszych”, autorowi: Łukasz Pirek, uczeń: III LO w Piotrkowie Trybunalskim, opiekun: Piotr Majchrzak,
 • 2 miejsce za program „Nano Teach”, autorowi Konrad Piesiak, uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr3 w Piotrkowie Trybunalskim, opiekun: Sylwia Bień
 • 3 miejsce: program: „Uproszczony model populacji Szczurów Wędrownych”, autor: Piotr Sobotkowski, uczeń: I LO w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun: Tomasz Burakowski.

W kategorii stron WWW komisja postanowiła przyznać wyróżnienie za stronę „Polskie drogi do wolności” autor: Dawid Owsianka, uczeń I LO w Tomaszowie Mazowieckim, opiekun: Tomasz Burakowski

W kategorii Sterowniki swobodnie programowalne autorowi prac „Program sterownika PLC „Terbil”, Konsola PLC oraz właścicielowi, programiście i moderatorowi strony Scalak – Mateuszowi Wężykowi komisja postanowiła przyznać pierwszą nagrodę a także nagrodę specjalną ufundowaną przez prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.


Organizatorzy konkursu składają podziękowanie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom.

 

Przewodniczący:                            Wiceprzewodniczący:                               Sekretarz:

Mieczysław Bruź                              Sławomir Sołtysiak                              Cezary Dębiec