Plan posiedzeń.

 

Terminarz posiedzeń Zarządu i Prezydium OPt SEP w 2022 r.

Prezydium

07.01.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie stanu organizacyjnego na koniec 2021 roku.
 4. Ustalenie liczby delegatów z kół na WZD.
 5. Opracowanie grafika posiedzeń Zarządu i Prezydium na rok 2022.
 6. Omówienie oferty szkoleń dla wykładowców.
 7. Sprawy różne. 

Prezydium

27.01.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych w roku 2021 r.
 4. Analiza opłacania składek w 2021 roku.
 5. Omówienie kalendarza wyborczego w kołach OPt SEP.
 6. Analiza pracy biura OPt pod kątem realizacji oczekiwań Prezesa, Zarządu.
 7. Omówienie planowanych wyjazdów techniczno-turystycznych w 2022 roku.
 8. Sprawy różne.

Zarząd

10 lub 17.02.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Jubileusz kolegi Zdzisława Filipczaka.
 4. Omówienie bilansu przez Księgową OPt panią Martę Niedzielską.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OPt SEP.
 6. Zatwierdzenie bilansu za rok 2021.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OPt SEP.
 8. Informacja na temat stanu organizacyjnego na koniec 2021 roku.
 9. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego samodzielnego funkcjonowania najmniejszych kół: koło 3 – 4 czł., 8 – 8 czł., 2 – 9 czł., 28 – 8 czł., 29 – 6 czł.
 10. Omówienie inicjatywy przyjęcia imienia Tadeusza Malinowskiego przez Oddział Piotrkowski SEP.
 11. Omówienie i przyjęcie planu opłacania składek w roku 2022.
 12. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2021 roku.
 13. Omówienie i przyjęcie planu dofinansowań w 2022 roku.
 14. Informacja na temat zgłoszenia do Konkursu Oddziałów za kadencję 2018-22
 15. Informacja na temat zgłoszeń do Konkursu Kół i ustalenie wysokości nagród dla uczestników konkursu.
 16. Sprawy różne.

 Prezydium

03.03.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie współpracy z organizacjami n-t, NOT i ŁOIIB.
 4. Przygotowanie kwietniowego wyjazdowego posiedzenia Zarządu, Przewodniczących Komisji i Prezesów Kół.
 5. Wybór składu delegacji na 6. Forum Kobiet SEP.
 6. Sprawy różne

 Zarząd wyjazdowy

19-20.03.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Sprawy różne.

 Prezydium

07.04.2022 zmiana na 14.04.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników wyborów nowych władz w kołach Oddziału Piotrkowskiego SEP.
 4. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dwóch miesiącach 2022 r.
 5. Informacja o wynikach konkursu na najaktywniejsze koło SEP w roku 2021 na szczeblu oddziałowym
 6. Przygotowanie majowego oddziałowego wyjazdu t-t do Austrii (Hachau, Flachau).
 7. Sprawy różne.

 Bal Elektryka – spotkanie integracyjne.

22.04.2022

 Prezydium

28.04.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po trzech miesiącach 2022 r
 4. Sprawy różne

Zarząd

19.05.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 4 miesiącach 2022 roku.
 4. Analiza opłacania składek po 4 miesiącach 2022 roku.
 5. Omówienie przygotowań do XIV WZO, aktualizacja regulaminu WZO, przyjęcie porządku obrad WZO.
 6. Opracowanie listy kandydatów Zarządu do władz nowej kadencji.
 7. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2022 roku.
 8. Informacja o obchodach Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w 2022 r. oraz wybór składu delegacji na obrady Okrągłego Stołu.
 9. Sprawy różne.

 Prezydium

26.05. lub 02.06.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie stanu przygotowań do WZO.
 4. Omówienie przygotowań do obchodów Dnia Elektryka.
 5. Sprawy różne.

 17.06.2022 – XIV WZO zmiana na 14.06.2022

Propozycja planu posiedzeń Zarządu i Prezydium OPt SEP w XIV kadencji 

Zarząd

23.06.2022

 1. Przyjęcie protokołu XIV WZO OPt SEP.
 2. Przedstawienie nowych członków Zarządu OPt SEP.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu XIII kadencji.
 4. Prezentacja spraw bieżących dla nowych członków władz OPt SEP.
 5. Ukonstytuowanie się władz OPt SEP XIV kadencji.
 6. Przyjęcie planu posiedzeń w roku 2022.
 7. Sprawy różne.

 Zarząd

02.07.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie działalności OPt w okresie wakacyjnym.
 4. Sprawy różne.
 5. Spotkanie integracyjne Członka Honorowego SEP, członków zarządu, prezesów kół, przewodniczących komisji oddziałowych, komisji egzaminacyjnych i ośrodków szkoleniowych.

Prezydium

18.08.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie oferty konkursów dla młodzieży i współpracy ze szkołami w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Omówienie wyników finansowych po 7 miesiącach 2022 r.
 5. Analiza opłacania składek po 7 miesiącach 2022 r.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po 7 miesiącach 2022r.
 7. Przygotowania do WZD w Bydgoszczy, zgłoszenie delegatów, zgłoszenie kandydatów do władz ZG SEP.
 8. Przygotowania do oddziałowego wyjazdu t-t.
 9. Przygotowania do wyjazdowego posiedzenia Zarządu.
 10. Sprawy różne.

Prezydium

15.09.202

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Informacja o uczestnictwie w targach „Energetab”
 4. Omówienie dojazdu na WZD w Bydgoszczy.
 5. Kwalifikacja uczestników oddziałowej wycieczki t-t w Bieszczady.
 6. Ustalenie wpłaty zaliczki na wycieczkę.
 7. Omówienie wyglądu i lokalizacji nowej tablicy pamiątkowej OPt SEP.
 8. Omówienie i przyjęcie statutu ośrodka szkoleniowego.
 9. Sprawy różne.

WZD Bydgoszcz

22-25.09.2022

Prezydium

06.10.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie przebiegu WZD w Bydgoszczy.
 4. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej oddziału.
 5. Informacja o zatwierdzeniu bilansu OPt SEP za rok 2021.
 6. Informacja o zmianie wysokości płacy minimalnej w roku 2023.
 7. Sprawy różne.

Wycieczka Oddziałowa

14-16.10.2022

 Prezydium

27.10.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Informacja o przebiegu oddziałowej wycieczki t-t w Bieszczady.
 4. Omówienie wyniku finansowego po 9 miesiącach 2022 roku.
 5. Analiza opłacania składek po 9 miesiącach 2022 roku.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji Oddziałowych o składzie i podziale funkcji w komisjach.
 7. Sprawy różne.

 Prezydium

17.11.2022

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie organizacji konkursów dla młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 – zaprosić organizatorów.
 4. Omówienie organizacji spotkania noworocznego w 2023 roku
 5. Omówienie projektu planu merytorycznego na 2023 rok.
 6. Omówienie projektu budżetu na 2023 rok.
 7. Sprawy różne.

 Zarząd

09.12.2022 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po 11 miesiącach 2022 roku.
 4. Analiza opłacania składek po 11 miesiącach 2022 roku.
 5. Omówienie i zatwierdzenie stawek wynagrodzenia pracowników OPt SEP.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2022 roku.
 7. Omówienie realizacji planu merytorycznego i uchwał XIV WZO w 2022 roku.
 8. Podsumowanie organizacji wyjazdów techniczno-turystycznych w 2022 roku.
 9. Omówienie dofinansowań do wyjazdów techniczno-turystycznych w 2022 roku.
 10. Omówienie wykorzystania Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 11. Omówienie i zatwierdzenie projektu budżetu na 2023 rok.
 12. Omówienie i zatwierdzenie projektu planu merytorycznego na 2023 rok.
 13. Omówienie stanu przygotowań do organizacji Spotkania Noworocznego.
 14. Zatwierdzenie listy gości na Spotkanie Noworoczne.
 15. Sprawy różne.

Opracowano 04 stycznia 2022 r. Aktualizacja 07.10.2022 r.

Komentarze wyłączone.