Plan posiedzeń.

Terminarz posiedzeń Zarządu i Prezydium OPt SEP w 2024 r.

Prezydium

18.01.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie przebiegu spotkania noworocznego.
 4. Omówienie stanu organizacyjnego na koniec 2023 r.
 5. Omówienie wyników finansowych w roku 2023 r.
 6. Analiza opłacania składek w 2023 r.
 7. Przyjęcie Planu posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu na rok 2024 r.
 8. Omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 9. Omówienie przygotowań do organizacji Forum Kobiet SEP.
 10. Sprawy różne. 

Zarząd

15.02.2024 r. Termin może się zmienić ze względu na gotowość bilansu.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie bilansu przez Księgową OPt SEP.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OPt SEP.
 5. Zatwierdzenie bilansu za rok 2023.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OPt SEP.
 7. Informacja na temat stanu organizacyjnego na koniec 2023 r.
 8. Omówienie i przyjęcie planu opłacania składek w roku 2024 r.
 9. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2023 r.
 10. Omówienie i przyjęcie planu dofinansowań w 2024 r. roku.
 11. Informacja na temat zgłoszeń do Konkursu Kół i ustalenie wysokości nagród dla uczestników konkursu.
 12. Omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 13. Omówienie przygotowań do organizacji Forum Kobiet SEP.
 14. Sprawy różne.

Prezydium

14.03.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dwóch miesiącach 2024 r.
 4. Omówienie planowanych wyjazdów techniczno-turystycznych w 2023 r.
 5. Omówienie przygotowania Oddziałowego Konkursu Kół i ustalenie wysokości nagród dla uczestników konkursu.
 6. Omówienie i przyjęcie planu opłacania składek w roku 2024 r.
 7. Omówienie i przyjęcie planu dofinansowań w 2024 r. roku.
 8. Omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 9. Omówienie przygotowań do organizacji Forum Kobiet SEP.
 10. Ogłoszenie „Konkursu fotograficznego”.
 11. Sprawy różne.

Prezydium

10.04.2024 r. w Piotrkowie Tryb.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po trzech miesiącach 2024 r.
 4. Analiza pracy biura OPt pod kątem realizacji zadań.
 5. Opracowanie planu szkoleń dla wykładowców.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2024 r.- zaprosić kierowników ośr. Szkoleniowych i przew. Komisji egz.
 7. Informacja o wynikach konkursu na najaktywniejsze koło SEP w roku 2022 na szczeblu oddziałowym.
 8. Omówienie współpracy z organizacjami n-t, NOT i ŁOIIB.
 9. Omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 10. Omówienie przygotowań do organizacji Forum Kobiet SEP.
 11. Sprawy różne.

Zarząd.

16.05.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po czterech miesiącach 2024 r. roku.
 4. Analiza opłacania składek po czterech miesiącach 2024 r. roku.
 5. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2024 r. roku.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2024 r.
 7. Omówienie wyników Oddziałowego Konkursu Kół i zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu.
 8. Omówienie planowanych wyjazdów techniczno-turystycznych w 2024 r.
 9. Omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 10. Omówienie przebiegu Forum Kobiet SEP.
 11. Sprawy różne.

Prezydium

06.06.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po pięciu miesiącach 2024 r.
 4. Omówienie przygotowań do obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 5. Omówienie konkursów dla młodzieży.
 6. Omówienie działalności OPt w okresie wakacyjnym.
 7. Sprawy różne.

Prezydium

04.07.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie przebiegu obchodów jubileuszu 45-lecia OPt SEP.
 4. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po sześciu miesiącach 2024 r.
 5. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2024 r.
 6. Przygotowania do oddziałowego wyjazdu t-t.
 7. Sprawy różne.

Prezydium

29.08.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po siedmiu miesiącach 2024 r.
 4. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po siedmiu miesiącach 2024 r.
 5. Przygotowania do oddziałowego wyjazdu t-t.
 6. Sprawy różne.

Prezydium

19.09.202

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po ośmiu miesiącach 2024 r.
 4. Informacja o uczestnictwie w targach „Energetab”.
 5. Omówienie oddziałowych wycieczek t-t.
 6. Omówienie przygotowania wyjazdowego posiedzenia Zarządu.
 7. Sprawy różne.

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu.

19-20.10.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2024 r.
 4. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po dziewięciu miesiącach 2024 r.
 5. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dziewięciu miesiącach 2024 r.
 6. Sprawy różne.

Prezydium

31.10.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie organizacji konkursów dla młodzieży w roku szkolnym 2024/2024 r. z udziałem organizatorów konkursów.
 4. Omówienie przebiegu wyjazdowego posiedzenia Zarządu.
 5. Omówienie projektu budżetu na 2024 r.
 6. Sprawy różne.

Prezydium

14.11.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dziesięciu miesiącach 2024 r.
 4. Omówienie organizacji spotkania noworocznego w 2024 r.
 5. Omówienie projektu planu merytorycznego na 2024 r.
 6. Sprawy różne.

Świąteczne posiedzenie Zarządu.

12.12.2024 r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po jedenastu miesiącach 2024 r.
 4. Omówienie i zatwierdzenie stawek wynagrodzenia pracowników OPt SEP.
 5. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2024 r.
 6. Omówienie realizacji planu merytorycznego i uchwał XIV WZO w 2024 r.
 7. Podsumowanie organizacji wyjazdów techniczno-turystycznych w 2024 r.
 8. Omówienie dofinansowań do wyjazdów techniczno-turystycznych w 2024 r.
 9. Omówienie wykorzystania Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 10. Omówienie i zatwierdzenie projektu budżetu na 2024 r.
 11. Omówienie i zatwierdzenie projektu planu merytorycznego na 2024 r.
 12. Omówienie stanu przygotowań do organizacji Spotkania Noworocznego.
 13. Zatwierdzenie listy gości na Spotkanie Noworoczne.
 14. Omówienie „Konkursu fotograficznego”.
 15. Sprawy różne.