Plan posiedzeń.

Terminarz posiedzeń Zarządu i Prezydium OPt SEP w 2023 r.

Prezydium 19.01.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie przebiegu spotkania noworocznego.
 4. Omówienie stanu organizacyjnego na koniec 2022 r.
 5. Omówienie wyników finansowych w roku 2022 r.
 6. Analiza opłacania składek w 2022 r.
 7. Opracowanie ankiety dotyczej kierunków działania OPt SEP.
 8. Przyjęcie grafika posiedzeń Zarządu i Prezydium na rok 2023 r.
 9. Sprawy różne.

 Prezydium 2.02.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Opracowanie planu szkoleń dla wykładowców.
 4. Analiza pracy biura OPt pod kątem realizacji zadań.
 5. Omówienie planowanych wyjazdów techniczno-turystycznych w 2023 r.
 6. Sprawy różne

Zarząd 16.02.2023 r. 

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie bilansu przez Księgową OPt panią Martę Niedzielską.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OPt SEP.
 5. Zatwierdzenie bilansu za rok 2022.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OPt SEP.
 7. Informacja na temat stanu organizacyjnego na koniec 2022 r.
 8. Omówienie i przyjęcie planu opłacania składek w roku 2023 r.
 9. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2022 r.
 10. Omówienie i przyjęcie planu dofinansowań w 2023 r. roku.
 11. Informacja na temat zgłoszeń do Konkursu Kół i ustalenie wysokości nagród dla uczestników konkursu.
 12. Sprawy różne.

  Prezydium 02.03.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie współpracy z organizacjami n-t, NOT i ŁOIIB.
 4. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dwóch miesiącach 2023 r.
 5. Omówienie przygotowania Oddziałowego Konkursu Kół.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2023 r.- zaprosić kierowników ośr. Szkoleniowych i ew. przew. Komisji egz.
 7. Sprawy różne

  Prezydium 30.03.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Informacja o wynikach konkursu na najaktywniejsze koło SEP w roku 2022 na szczeblu oddziałowym.
 4. Sprawy finansowe
 5. Sprawy różne.

 Prezydium 27.04.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po trzech miesiącach 2023 r.
 4. Omówienie konkursów na logo OPt SEP i fotograficznego.
 5. Sprawy różne

  Zarząd 11.05.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych po czterech miesiącach 2023 r. roku.
 4. Analiza opłacania składek po czterech miesiącach 2023 r. roku.
 5. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2023 r. roku.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2023 r.
 7. Omówienie wyników Oddziałowego Konkursu Kół i zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu.
 8. Omówienie planowanych wyjazdów techniczno-turystycznych w 2023 r.
 9. Omówienie konkursów na logo OPt SEP i fotograficznego.
 10. Sprawy różne.

 Prezydium 25.05.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie konkursów dla młodzieży.
 4. Sprawy różne.

 Prezydium 29.06.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po pięciu miesiącach 2023 r.
 4. Omówienie przygotowań do obchodów Dnia Elektryka.
 5. Omówienie działalności OPt w okresie wakacyjnym.
 6. Sprawy różne.

 Prezydium 13.07.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po sześciu miesiącach 2023 r.
 4. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2023 r.
 5. Przygotowania do oddziałowego wyjazdu t-t.
 6. Sprawy różne.

 Prezydium 10.08.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po siedmiu miesiącach 2023 r.
 4. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po siedmiu miesiącach 2023 r.
 5. Przygotowania do oddziałowego wyjazdu t-t.
 6. Sprawy różne.

 Wycieczka Oddziałowa 2-9.09.2023 r.

 Prezydium 20.09.202

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po ośmiu miesiącach 2023 r.
 4. Informacja o uczestnictwie w targach „Energetab”
 5. Omówienie oddziałowych wyciek t-t.
 6. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po ośmiu miesiącach 2023 r.
 7. Informacje bieżące na temat BCU w Zgorzelcu.
 8. Sprawy różne.

 Zarząd Wyjazdowy 14-15.10.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie bieżącej realizacji planu pracy OPt SEP w 2023 r.
 4. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej po dziewięciu miesiącach 2023 r.
 5. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dziewięciu miesiącach 2023 r.
 6. Sprawy różne.

 Prezydium 26.10.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie organizacji konkursów dla młodzieży w roku szkolnym 2023/2024 r. z udziałem organizatorów konkursów.
 4. Omówienie planów przygotowania do obchodów 45-lecia OPt SEP.
 5. Omówienie planów przygotowania do Forum Kobiet w 2024 r.
 6. Omówienie projektu budżetu na 2023 r.
 7. Sprawy różne.

 Prezydium 23.11.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Prezydium.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po dziesięciu miesiącach 2023 r.
 4. Omówienie organizacji spotkania noworocznego w 2024 r.
 5. Omówienie projektu planu merytorycznego na 2023 r.
 6. Sprawy różne.

Świąteczne posiedzenie Zarządu 8.12.2023 r.

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Omówienie wyników finansowych i analiza opłacania składek po jedenastu miesiącach 2023 r.
 4. Omówienie i zatwierdzenie stawek wynagrodzenia pracowników OPt SEP.
 5. Omówienie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w 2023 r.
 6. Omówienie realizacji planu merytorycznego i uchwał XIV WZO w 2023 r.
 7. Podsumowanie organizacji wyjazdów techniczno-turystycznych w 2023 r.
 8. Omówienie dofinansowań do wyjazdów techniczno-turystycznych w 2024 r.
 9. Omówienie wykorzystania Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
 10. Omówienie i zatwierdzenie projektu budżetu na 2024 r.
 11. Omówienie i zatwierdzenie projektu planu merytorycznego na 2024 r.
 12. Omówienie stanu przygotowań do organizacji Spotkania Noworocznego.
 13. Zatwierdzenie listy gości na Spotkanie Noworoczne.
 14. Omówienie konkursów na logo OPt SEP i fotograficznego.
 15. Sprawy różne.

Opracowano 3 stycznia 2023 r.