Powstanie Oddziału Piotrkowskiego

SEP na terenie Ziemi Piotrkowskiej

Zorganizowana działalność SEP na terenie byłego województwa piotrkowskiego rozpoczęła się z chwilą powstania kół. Powstające koła prowadziły swoją działalność statutową w ramach Oddziału Łódzkiego SEP.
Jako pierwsze na terenie Ziemi Piotrkowskiej powstało Koło przy Zakładzie Energetycznym Rejon Piotrków Tryb. Koło to obchodziło w 2010 r. jubileusz 55-lecia istnienia i działalności. W następnej kolejności powstały koła:

 • Terenowe w Piotrkowie w 1964 r.
  z siedzibą w lokalu NOT ul. Słowackiego 1
 • Terenowe w Tomaszowie Maz. w 1966 r.
  z siedzibą przy ul. M. Curie Skłodowskiej 51
 • Zakładowe w 1971 r. przy Zakładach Przemysłowych im. Komuny Paryskiej w Radomsku.

Są to koła legitymujące się najdłuższym stażem pracy. Koła te w dalszym ciągu istnieją.
O ile najwcześniej powstałe koło przy Zakładzie Energetycznym Rejon Piotrków było bardziej związane z problematyką zakładową i skupiało ludzi z jednego zakładu pracy, to koła terenowe skupiające elektryków i energetyków z wielu zakładów stały się zalążkiem szerszej działalności obejmującej teren całego miasta. Działalność kół terenowych była od chwili ich powstania bardzo dynamiczna, różnorodna i żywa szczególnie w zakresie przygotowania do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz na uprawnienia energetyczne. Należy tu przypomnieć, że w latach 60-tych bardzo wielu elektryków zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki, to często ludzie o wieloletniej praktyce w zawodzie, ale bez formalnych kwalifikacji. Ułatwienie zdobycia tych kwalifikacji spotkało się z wielkim zainteresowaniem elektryków jak i zatrudniających ich zakładów. Przykładem aktywnego i dynamicznego działania koła terenowego w Piotrkowie niech będzie fakt, że już w roku 1964 a więc w roku powstania, koło zorganizowało kursy szkoleniowe. Koło zapewniło także obsadę wykładowców na kursach. Z inicjatywy koła powołana została komisja egzaminacyjna, w której przewodniczący i członkowie rekrutowali się spośród członków koła. W tymże 1964 r. komisja przeprowadziła pierwsze egzaminy nadając wielu elektrykom dyplomy mistrzowskie lub robotnika wykwalifikowanego w zawodzie elektromontera.
Inną, wysoce cenioną przez ogół członków kół terenowych formą działania były spotkania elektryków i energetyków w różnych przedsiębiorstwach w celu wymiany doświadczeń zawodowych i wzajemnego poznania się.
Nawiązane przed wielu laty więzi koleżeńskie między członkami kół w wielu przypadkach przetrwały do dziś. Działalność tego typu została szybko zauważona w środowiskach technicznych zakładów i kierownictwach przedsiębiorstw a także na forum działającego wówczas w Piotrkowie Rejonowego Komitetu Porozumiewawczego Naczelnej Organizacji Technicznej. Koło Terenowe w Piotrkowie w ocenie Komitetu Porozumiewawczego NOT należało do najlepszych spośród kół terenowych i zakładowych skupiających inżynierów i techników innych branż zgrupowanych w RKP NOT.
W kilka lat po utworzeniu województwa piotrkowskiego wśród działaczy SEP z naszego terenu narodziła się idea powołania Oddziału Piotrkowskiego.
Bazę nowego Oddziału mogli stanowić członkowie działający w kołach usytuowanych na terenie województwa, a zgrupowanych w ramach Oddziału Łódzkiego a także kadra inżynierów i techników zatrudniona w szybko rozwijającym się przemyśle regionu, w tym w szczególności Bełchatowskiego Okręgu Górniczo-Energetycznego.
W marcu 1979 zawiązał się Komitet organizacyjny, którego zadaniem było dokonanie wszelkich działań niezbędnych dla powołania Oddziału.
W skład komitetu weszły następujące osoby:

 • Tadeusz Malinowski
 • Jerzy Bąk
 • Kazimierz Chałubek
 • Romuald Galiński
 • Władysław Jarnecki
 • Kazimierz Kowalczyk
 • Jerzy Kuchlewski
 • Zygmunt Kusiński
 • Wojciech Łukjanow
 • Marian Mielczarek
 • Andrzej Szczygielski
 • Wojciech Tatarski
 • Henryk Wolski

W późniejszym czasie dołączyli:

 • Anna Gaik
 • Zdzisław Filipczak
 • Teresa Zaborowska

Komitet organizacyjny po wielu spotkaniach, dyskusjach i ustaleniach (w dyskusjach wielokrotnie wracała sprawa miejsca usytuowania siedziby Zarządu Oddziału – działacze SEP z Bełchatowa proponowali na tę siedzibę miasto Bełchatów) wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego SEP o powołanie Oddziału Piotrkowskiego.
Wniosek został poparty przez Zarząd Łódzki SEP.
Uchwałą Nr 6-78/81 Zarządu Głównego z dniem 21 czerwca 1979 r. powołano Oddział Piotrkowski SEP z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim z terenem działania na obszarze województwa piotrkowskiego.
Komitet organizacyjny działał aż do czasu obrad I Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Piotrkowskiego tj. do dnia 18 września 1979 r.