Prace Pod Napięciem (PPN)

KURS DLA ELEKTROMONTERÓW W ZAKRESIE PRAC POD NAPIĘCIEM NA LINIACH NAPOWIETRZNYCH, LINIACH KABLOWYCH I URZADZENIACH ROZDZIELCZYCH DO 1 kV

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Piotrkowski zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN). Kurs przeznaczany jest dla elektromonterów zatrudnionych przy eksploatacji, remontach, modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych, linii kablowych i urządzeń rozdzielczych do 1 kV.

Cel kursu: podniesienie kwalifikacji zawodowych elektromonterów poprzez nabycie wiedzy o pracach pod napięciem, poznanie przepisów PPN, zasad organizacji i bezpiecznego wykonywania PPN, zapoznanie się ze sprzętem i narzędziami oraz opanowanie wymienionych w programie szkolenia umiejętności praktycznych.