Szkolenia SEP

 

Oddział Piotrkowski SEP prowadzi Ośrodki Szkoleniowe w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie, będące niepublicznymi placówkami oświatowymi prowadzonymi w ramach działalności gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia.

Ośrodki Szkoleniowe Organizują:

Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia E – eksploatacji i D – dozoru:

Oraz:

  • kursy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • konferencje i seminaria naukowo-techniczne
  • wystawy i pokazy aparatów i urządzeń elektrycznych

Ponadto prowadzą:

  • doradztwo i konsultacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  • usługi projektowe, nadzory autorskie i inwestorskie

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych, zweryfikowanych wykładowców.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, kursów i egzaminów organizowanych przez ośrodek w Piotrkowie Tryb. można uzyskać pod numerem 44 649 56 56.

Informujemy, że do używania sformułowań Egzaminy SEP oraz Uprawnienia SEP upoważnione jest wyłącznie Stowarzyszenie Elektryków Polskich, gwarantujące od ponad 100 lat wysoką jakość szkoleń i mierzalny poziom egzaminu.