XI Międzynarodowa Konferencja „Elektrownie Cieplne, “Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”

Dzisiaj, 5 czerwca 2013 roku, rozpoczęła się XI Międzynarodowa Konferencja „Elektrownie Cieplne, “Eksploatacja – Modernizacje – Remonty”.

Organizatorami Konferencji są: Koło nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki.konferencja_11

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał Prezes Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Kolega Jan Musiał. Do gości zwrócili się także Prezydent Bełchatowa Marek Chrzanowski, Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki dr hab. inż. Andrzej Kanicki, prof. nadzwyczajny, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. Waldemar Szulc oraz Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Marek Ciapała.

DSC_0019Przecięcia wstęgi otwierającego wystawę techniczną towarzyszącą Konferencji dokonali Marek Chrzanowski, Waldemar Szulc, Andrzej Kanicki, Marek Ciapała i Jan Musiał.

Program Konferencji podzielono na 6 sesji, w trakcie których wygłoszono referaty naukowe, techniczne i problemowe. Referat inauguracyjny wygłosił Waldemar Szulc. Odbyły się także prezentacje sponsorskie.

Pierwszy dzień zakończył bankiet, na którym wręczono statuetki “Złoty Kwant”. Statuetka „Złoty Kwant” została ustanowiona z okazji Jubileuszu X Międzynarodowej Konferencji „Elektrownie Cieplne – Eksploatacja – Modernizacja – Remonty” dla uhonorowania firm, organizacji, uczelni oraz osób za twórczy wkład, zaangażowanie i rozwój Konferencji. Kapituła w składzie Przewodniczący: Marek Ciapała, członkowie: Tomasz Kotlicki, Jan Musiał i Stanisław Papuga, postanowiła przyznać statuetki „Złoty Kwant” w dwóch kategoriach:
I kategoria – dla osób za twórczy wkład i zaangażowanie w rozwój Konferencji „Elektrownie Cieplna”
II kategoria – dla firm, organizacji i uczelni mających znaczący wpływ na poziom merytoryczny Konferencji „Elektrownie Cieplne”.

DSC_0077W I –szej kategorii statuetki „Złoty Kwant” otrzymali:

 1. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs – Politechnika Wrocławska
 2. mgr inż. Eugeniusz Bilkowski – wieloletni Dyrektor Techniczny, Wiceprezes Zarządu Elektrowni Bełchatów
 3. mgr inż. Andrzej Patrycy – Prezes Zarządu Energoprojekt – Warszawa

W II-giej kategorii Kapituła postanowiła przyznać statuetkę „Złoty Kwant” następującym firmom i uczelnią:DSC_0088

 1. Energoprojekt – Katowice S.A.
 2. Politechnika Śląska
 3. IASE – Wrocław
 4. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELTUR – SERWIS” Sp. z o. o.
 5. Technopomiar Sp. z o. o. – Wrocław

Kolejny dzień Konferencji przyniósł 25 wystąpień, z czego najwięcej poświęcono omówieniom konkretnych problemów eksploatacyjnych z którymi energetycy spotykają się w codziennej pracy. Kilku prelegentów poświęciło swoje wystąpienia tematyce związanej z tak potrzebną obecnie poprawą efektywności energetycznej układów technologicznych.

Dyskusje na temat wystąpień często przenosiły się z sali konferencyjnej na hol. Przerwy kawowe pomiędzy sesjami były okazją do bezpośredniej wymiany poglądów między prelegentami a słuchaczami.

SONY DSCKulminacją drugiego dnia było rozstrzygnięcie konkursu „Na najlepszy produkt dla energetyki”.

Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński Prorektor ds. Badań i Współpracy z Gospodarką, Politechnika Wrocławska

Oraz Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs, Politechnika Wrocławska
 • Dyrektor Techniczny Stanisław Papuga, PGE GiEK S.A. Oddz. Elektrownia Bełchatów
 • Prezes Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Oddz. Elektrownia Bełchatów Jan Musiał
 • Dr inż. Tomasz Kotlicki, Politechnika Łódzka

rozpatrzyła 12 zgłoszeń firm i postanowiła przyznać 3 równorzędne wyróżnienia:

 • Firma MEGMAR za powłokę ceramiczno-izolacyjną STAR CERAMIK 3. Powłoki mogą być szeroko stosowane w energetyce, m.in. do regeneracji i zabezpieczania izolacji przewodów i kabli.
 • Firma MOTOR-ENERGY za JET BLASTING – naddźwiękowe oczyszczanie powierzchni i nakładanie powłok ochronnych. JET BLASTING to nowatorska metoda czyszczenia, która może być stosowana praktycznie do wszystkich urządzeń w elektrowni, w szczególności turbin, pomp itp.
 • Firma AUMA POLSKA za elektryczny napęd 2 generacji ze zintegrowanym sterownikiem AC 01.2. W napędach zastosowano najnowsze rozwiązania w zakresie samomonitorowania oraz komunikowania i bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Wręczenie certyfikatów konkursowych odbyło się w trakcie plenerowej kolacji przy grillu.

SONY DSCMiłym akcentem było wylosowanie zdobywcy grafiki ufundowanej przez firmę Technopomiar z Wrocławia, która podczas Konferencji była mecenasem wystawy malarstwa i grafiki prezentowanej na sali prelekcyjnej.