Zarząd Oddziału

Zarząd Kadencji 2022 – 2026.

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Młynarczyk Prezes Oddziału
Marek Kucia Wiceprezes, Skarbnik
Jan Musiał Wiceprezes ds. Naukowo-technicznych
Jerzy Antczak Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Andrzej Potyrała Wiceprezes ds. Członkowskich
Mariusz Warchoł Sekretarz
Jacek Fidala Członek Prezydium
Andrzej Mendrecki Członek Prezydium
Sylwia Błaszczyk Członek Zarządu
Danuta Daszkowska Członek Zarządu
Tadeusz Frątczak Członek Zarządu
Michał Jaworski Członek Zarządu
Krzysztof Pędziwiatr Członek Zarządu
Artur Sadowski Członek Zarządu
Stanisław Świątek Członek Zarządu
Zbigniew Załęczny Członek Zarządu

Zarząd Kadencji 2018 – 2022.

Imię i nazwisko Funkcja
Jan Musiał Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP
Tadeusz Frątczak Skarbnik Oddziału Piotrkowskiego SEP
Andrzej Mendrecki Wiceprezes ds. Naukowo-technicznych
Marek Młynarczyk Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Danuta Daszkowska Sekretarz
Jerzy Antczak Członek Prezydium
Andrzej Potyrała Członek Prezydium
Cezary Dębiec Członek Zarządu
Sławomir Figura Członek Zarządu
Marek Kucia Członek Zarządu
Paweł Lasota Członek Zarządu
Stanisław Papuga Członek Zarządu
Krzysztof Pędziwiatr Członek Zarządu
Krzysztof Robak Członek Zarządu
Stanisław Świątek Członek Zarządu
Mariusz Warchoł Członek Zarządu

Zarząd Kadencji 2014 – 2018.

Imię i nazwisko Funkcja
Jan Musiał Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP
Tadeusz Frątczak Skarbnik Oddziału Piotrkowskiego SEP
Zenon Nowak Wiceprezes ds. Naukowo-technicznych
Stanisław Zachmost Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Marek Młynarczyk Sekretarz
Jerzy Antczak Członek Prezydium
Cezary Dębiec Członek Zarządu
Sławomir Figura Członek Zarządu
Andrzej Hłopaś Członek Zarządu
Marek Kucia Członek Zarządu
Paweł Lasota Członek Zarządu
Andrzej Mendrecki Członek Zarządu
Stanisław Papuga Członek Zarządu
Andrzej Potyrała Członek Prezydium
Danuta Stasiak Członek Zarządu
Stanisław Świątek Członek Zarządu

Zarząd Kadencji 2010 – 2014.

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Młynarczyk Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP
Tadeusz Frątczak Skarbnik Oddziału Piotrkowskiego SEP
Jan Musiał Wiceprezes ds.naukowo-technicznych
Stanisław Zachmost Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bożena Rybak / zmarła Sekretarz
Andrzej Potyrała Członek Prezydium
Zenon Nowak Członek Prezydium
Jerzy Antczak Członek Zarządu
Cezary Dębiec Członek Zarządu
Marek Kucia Członek Zarządu
Paweł Lasota Członek Zarządu
Tadeusz Malinowski Członek Zarządu
Robert Niewierski Członek Zarządu
Stanisław Papuga Członek Zarządu
Andrzej Rozpędek Członek Zarządu
Stanisław Świątek Członek Zarządu