Szkolenia

ODDZIAŁ PIOTRKOWSKI

STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Organizuje:

Kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia E – eksploatacji i D – dozoru:

  • sieci, urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających zużywających energię elektryczną
  • urządzeń zużywających ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzających i przesyłających ciepło

Oraz:

  • kursy kwalifikacyjne do pracy pod napięciem w sieciach, instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia
  • egzaminy kwalifikacyjne na ww. uprawnienia
  • kursy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • konferencje i seminaria naukowo-techniczne
  • wystawy i pokazy aparatów i urządzeń elektrycznych

Ponadto prowadzi:

  • ośrodki szkoleniowe w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie
  • doradztwo i konsultacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  • usługi projektowe, nadzory autorskie i inwestorskie

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych, zweryfikowanych wykładowców.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i kursów można uzyskać pod numerem 44 649 56 56

Komentarze wyłączone.