Grupa 2 – cieplna

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D – dozoru.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie cieplnej (gr. 2) i dozoru w grupie cieplnej (gr. 2)

Terminy egzaminów do końca roku 2023, zawsze od godziny 1500:

 • 18-01-2023
 • 08-02-2023
 • 22-03-2023
 • 19-04-2023
 • 17-05-2023
 • 21-06-2023
 • 19-07-2023
 • 16-08-2023
 • 20-09-2023
 • 18-10-2023
 • 22-11-2023
 • 20-12-2023

Terminy egzaminów po szkoleniach lub na prośby zleceniodawców będą uzgadniane na bieżąco w zależności od potrzeb.

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji:

Eksploatacja G2 (107 pobrań) Dozór G2 (77 pobrań)

Wzór zaświadczenia o przebiegu pracy wystawianego przez pracodawcę: