Branżowe Centrum Umiejętności

Oddział Piotrkowski SEP rozpoczął współpracę z Powiatem Zgorzeleckim w celu wspólnego utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w ramach projektu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu”.

Przedmiotem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetycznej poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Projekt przewiduje organizację i wyposażenie innowacyjnego zaplecza edukacyjno -szkoleniowego, które będzie odpowiadało na potrzeby rynku i oczekiwania gospodarki.

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w Zgorzelcu przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetycznej.