Komisje i Sekcje

Komisje i Sekcje działające w Oddziale Piotrkowskim.

Nazwa Komisji Przewodniczący
Komisja Rewizyjna Stanisław Papuga
Członek Kacperski Andrzej
Członek Krakowiak Alicja
Sąd Koleżeński Roman Lucimiński
Członek Figura Sławomir
Członek Konicki Krzysztof
Członek Popiołek Krzysztof
Komisja Organizacyjna Jerzy Antczak
Komisja ds. Finansowych Artur Sadowski
Komisja Historyczna Jerzy Antczak
Komisja ds. Konkursu Kół i Oddziałów Andrzej Mendrecki
Komisja ds. Szkoleń i Uprawnień Zawodowych Jan Musiał
Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień Jacek Fidala
Komisja Pomocy Koleżeńskiej Andrzej Potyrała
Rada Nadzorcza Nad Komisjami Egzaminacyjnymi Stanisław Świątek
Komisja Egzaminacyjna nr 331 Jarosław Baliński
Komisja Egzaminacyjna nr 332 Janusz  Bareła
Sekretarz Komisji 331 i 332 Zygmunt Łongiewczyk
Nazwa sekcji Przewodniczący
Sekcja informatyki Jerzy Antczak
Sekcja energetyki Tomasz Kotlicki