Euroelektra

Olimpiada została powołana w 1998 roku przez Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie z Akademią Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy (obecnym Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym), Zespołem Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy (obecnym Zespołem Szkół nr 12), Zespołem Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy oraz Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach wyższego stopnia. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu.

EUROELEKTRA jest jedną z najbardziej znanych olimpiad z wiedzy elektrycznej i elektronicznej w Polsce. Od lat cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli. Laureaci i finaliści olimpiady przyjmowani są chętnie na wyższe uczelnie. Zabiegają o nich również zakłady pracy branży elektrycznej i elektronicznej.

Za organizację olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady (KGO) powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Komitet Główny Olimpiady tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, przedstawiciele SEP oraz nauczyciele szkół średnich. Tradycyjnie do organizacji tegorocznej edycji Olimpiady włączyły się oddziały SEP w całej Polsce, kilka wyższych uczelni technicznych oraz szkoły średnie, w których organizowane były zawody okręgowe.

Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach wyższego stopnia. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu.