Koło nr 15

HISTORIA KOŁA NR 15 OPT SEP

Koło nr 15 zostało założone na wniosek 8 osób, pracowników ZZPC OPOCZNO 13 stycznia 1983 roku. W spotkaniu założycielskim uczestniczyli ówczesny prezes i sekretarz OPT SEP. Koło bardzo szybko zyskiwało dużą popularność w środowisku. Osoby rozpoczynające wówczas pracę w nowo wybudowanym przedsiębiorstwie chętnie garnęły się do pracy społecznej integrując się w środowisku elektryków. W nowym zakładzie produkcji płytek ceramicznych pracowało wiele osób w młodym wieku pełnych zapału i werwy, tuż po ukończeniu szkół, więc w krótkim czasie nastąpił bardzo dynamiczny rozwój działalności koła. Rok później koło liczyło już 32 członków, a w 1986 roku 48 członków.

Koledzy w swoim środowisku pracy prowadzili działalność techniczną, konsultacyjną, szkoleniową, informacyjną, związaną głównie z problematyką zakładu, ale jednocześnie bardzo scalającą i integrującą środowisko elektryków. Przeprowadzane były odczyty, prezentacje wyrobów, produktów i urządzeń, wyjazdy na targi techniczne, organizowano wycieczki krajoznawcze etc.

Ta aktywna działalność członków koła oraz integracja środowiska elektryków z szacunkiem i zazdrością postrzegana była przez inne organizacje ale bardzo pozytywnie odbierana przez kierownictwo i dyrekcję przedsiębiorstwa. Spotykaliśmy się z dużą przychylnością, otrzymywaliśmy dofinansowania, dotacje lub środki transportu dla celów stowarzyszeniowych.

W zakresie działalności statutowej nasze koło organizowało corocznie kursy dokształcające na uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych dla osób z regionu opoczyńskiego.

Z innych rodzajów działalności należy wymienić:

– spotkania z przedstawicielami różnych firm odnośnie zainstalowanych i pracujących w ZZPC Opoczno urządzeń i aparatury

– udział w konkursach na najaktywniejsze koło SEP

– organizowanie imprez sportowo-turystycznych np. wycieczki, spływy wodne, rajdy górskie.

– działalność integrująca środowisko: spotkania towarzyskie, zabawy okolicznościo­we, kuligi itp.

Przewodniczącymi koła nr 15 OPt SEP byli:

– w latach 1983 – 1986 kol. Świątek Stanisław

– w latach 1987 – 1997 kol. Krakowiak Alicja

–  w latach 1997 – 2004 kol. Bodnar Zbigniew

–  od 2005 roku kol. Kazimierz Paduszyński

We władzach Oddziału Piotrkowskiego zasiadają członkowie naszego koła:

– kol. A. Krakowiak – Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

– kol. S. Świątek – Członek Zarządu OPT SEP

Działalność koła w pewnych okresach była dobra, ale bywała także przeciętna, co związane było z aktywności naszych członków.

W latach 90-tych po zmianach politycznych i gospodarczych w naszym kraju stan koła bardzo się zmniejszył. Po zmianach własnościowych i organizacyjnych w ZZPC Opoczno w roku 2000, kiedy to nastąpiła restrukturyzacja firmy, koło stało się praktycznie międzyzakładowym, ponieważ skupiało swoich członków z różnych firm tj. OPOCZNO S.A. Ceramika Serwis, QIMICER, CERKOLOR, TELEMEDIA, Ceramika MAGA, DEFRO. Wiele osób odeszło z pracy lub wyjechało i przestając być czynnymi członkami koła. Obecnie koło liczy 13 osób.

Koło zrzesza członków z tak wielu firm dzięki organizowanym imprezom, które pozwalają odreagować ludziom po trudnej pracy zawodowej a jednocześnie bardzo podtrzymują więzi osobiste i integrują środowisko. Niemożliwy jest codzienny kontakt, występują trudności w zorganizowaniu zebrań co niedawno nie było żadnym problemem. Mimo, że koledzy znajdują się obecnie w różnych miejscach i pracują na różnych stanowiskach w wielu firmach, to jednak chętnie spotykają się ze sobą.

Tradycyjnie od początku działalności koła organizowane są coroczne piesze rajdy górskie a także spływy pontonowe po rzece Pilicy i okazjonalne spotkania, bale lub zabawy np. Andrzejkowe, karnawałowe, rocznicowe.