Wydarzenia w Oddziale Piotrkowskim.

XIII Konferencja Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Konferencję ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty, która odbędzie się 31 maja -2 czerwca 2017 r.

We are greatly honoured to invite you to attend the 13th International Conference on Power Plants – Operation – Modernization – Maintenance, which will be held on May 31- June 2, 2017.

Konferencja poświęcona jest problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.
Ważnym atutem naszej Konferencji jest możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty dotyczą często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni.
Hasłem przewodnim XIII Konferencji będzie podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie będą prezentowały wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach.
Oczekujemy również na czynny udział przedstawicieli innych firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami modernizacji, eksploatacji i remontów w szeroko pojętej energetyce.

Spotkanie Noworoczne 2016

NowyRok20168 stycznia w sali bankietowej Hotelu „Agat” odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Na spotkanie przybyli Prezesi i członkowie zarządów Kół Oddziału Piotrkowskiego, Prezesi Oddziałów ościennych: Łódzkiego i Sieradzkiego, przedstawiciele organizacji naukowo technicznych: NOT i SITG oraz zaproszeni goście: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak,  Wiceprezes SEP, Członek Honorowy SEP Marek Grzywacz i Członek Honorowy SEP Tadeusz Malinowski.

Gospodarzem spotkania był Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał, który omówił ubiegłoroczną działalność oddziału. Zwrócił uwagę na utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie kursami, szkoleniami i egzaminami kwalifikacyjnymi organizowanymi w oddziale, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową. Pozwala to na organizację konkursów dla młodzieży: informatycznego i elektrycznego, wspieranie działalności aktywnych kół, organizację wyjazdów techniczno turystycznych i spotkań integracyjnych członków oddziału. Poza statutowy zakres działania Oddziału wykracza działalność charytatywna polegająca na wspieraniu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz fundacji i stowarzyszeń pomocowych.

Rok 2015 był rokiem jubileuszy kół Oddziału Piotrkowskiego:

 • 55-lecie Koła nr 4 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.
 • 40-lecie Koła Nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 • 35-lecie Koła Nr 12 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Radomsko.

Prezes Jan Musiał złożył gratulacje na ręce przedstawicieli kół, których działalność od lat wpisuje się w działalność Oddziału Piotrkowskiego. Należy zauważyć, że wiele kół powstało wcześniej, niż ich macierzysty oddział.

W trakcie spotkania Prezes FSNT NOT Odział w Piotrkowie Trybunalskim Stanisław Zachmost wręczył Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze Piotrowi Frączkowskiemu z Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wystąpienia gości z gratulacjami i życzeniami dla Prezesa i Członków Oddziału Piotrkowskiego poprzedziły Toast Noworoczny wygłoszony przy lampce szampana przez Prezesa Jana Musiała. Wzajemne składanie życzeń było miłym akcentem kończącym część oficjalną Spotkania Noworocznego, które w swobodnej atmosferze trwało jeszcze kilka godzin.

 

XII Konferencja ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Konferencja 2015W dniach 27 – 29 maja 2015r. odbędzie się w Słoku koło Bełchatowa konferencja poświęcona problemom sektora wytwarzania energii, ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. W konferencji wezmą udział krajowi i zagraniczni przedstawiciele branży energetycznej.

Konferencji towarzyszyć będą wystawa techniczna i sesje promocyjne z udziałem firm oferujących wyroby i technologie związane z przemysłem energetycznym. Organizowany będzie również konkurs na najlepszy referat nauko-techniczny oraz konkurs dla firm prezentujących wyroby i technologie dla energetyki.

Więcej szczegółów pod adresem http://sep.elb.pl/konferencje.htm

KOMITET HONOROWY

 • Marek Woszczyk – Prezes Zarządu Grupa Kapitałowa PGE
 • Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE GiEK SA
 • Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki
 • Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Mariola Czechowska – Prezydent Miasta Bełchatowa
 • Marek Ciapała – Dyrektor PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Irena Wasiak – Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej

KOMITET NAUKOWY

 • Maciej Pawlik – Profesor, Politechnika Łódzka
 • Waldemar Szulc – Wiceprezes Zarządu PGE GiEK SA
 • Stanisław Papuga – Dyrektor Techniczny PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Jan Musiał – Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP
 • Janusz Lewandowski – Profesor, Politechnika Warszawska Kazimierz
 • Wójs – Profesor, Politechnika Wrocławska
 • Jan Anuszczyk – Profesor, Politechnika Łódzka

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Tomasz Kotlicki, Instytut Elektroenergetyki PŁ
 • Jerzy Medyński, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Andrzej Hłopaś, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Zbigniew Załęczny, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Wioletta Owczarek, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Janusz Buchta, Instytut Elektroenergetyki PŁ
 • Jarosław Jędrzejczak, GiEK SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
 • Andrzej Oziemski, Instytut Elektroenergetyki PŁ

XXXV lat OPt

Zdjęcia z jubileuszu dostępne są tutaj:

 

XXXV lat OPt

Jubileusz 35-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W roku 2014 zbiegły się dwie rocznice bardzo ważne dla Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 95 lat temu zawiązany został SEP, a 35 lat wstecz powstał Oddział Piotrkowski. Te dwie historyczne daty mają wspólny element, którym jest aktywna obecność w nich Oddziału Łódzkiego SEP. Rozwój przemysłu na Ziemi Łódzkiej, dający się odczuć również w branży elektrycznej, zaktywizował środowisko inżynierskie. Efektem tej aktywizacji były wspólne działania, które w efekcie doprowadziły do zawiązania Stowarzyszenia. Sześćdziesiąt lat później podobnym impulsem było powstanie Zagłębia Górniczo-Energetycznego w Bełchatowie i zwiększenie potencjału przemysłowego zakładów funkcjonujących na terenie ówczesnego Województwa Piotrkowskiego. Grono aktywnych inżynierów elektryków i energetyków wystąpiło wówczas z inicjatywą zawiązania nowych kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich które pierwotnie weszły w skład Oddziału Łódzkiego, a następnie wraz z istniejącymi na tym trenie kołami stały się zalążkiem nowopowstałego Oddziału Piotrkowskiego, obejmującego zakresem swojego działania Województwo Piotrkowskie. Komitet założycielski Oddziału utworzyli: Tadeusz Malinowski, Władysław Jarnecki, Wojciech Łukjanow i Kazimierz Kowalczyk z Koła przy Elektrowni Bełchatów; Jerzy Bąk i Kazimierz Chałubek z koła przy FMG „PIOMA”; Romuald Galiński z koła przy Rejonie Energetycznym Łódź – Teren Rejon Piotrków Trybunalski; Jerzy Kuchlewski z koła przy ZPM im. GL Radomsko; Zygmunt Kusiński z koła terenowego w Tomaszowie Mazowieckim; Marian Mielczarek i Andrzej Szczygielski z koła terenowego w Piotrkowie Trybunalskim; Wojciech Tokarski z koła przy FM Radomsko; Henryk Wolski z koła przy ZP „Komuna Paryska” w Radomsku.

Oddział rozwinął aktywną działalność promującą elektrykę i energetykę, organizując konferencje, sympozja branżowe oraz delegując swoich członków do udziału w podobnych wydarzeniach. Ośrodki Szkoleniowe w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie oraz dwie Komisje Egzaminacyjne prowadzące egzaminy w zakresie uprawnień elektrycznych i energetycznych stawiają oddział w roli ważnego partnera w kształceniu kadr dla przemysłu. Szczególnie w aspekcie prowadzenia prac pod napięciem, które również zawarte są w ofercie szkoleniowej.

Niezwykle istotne są podejmowane przez Zarząd Oddziału działania na rzecz młodzieży. Od wielu lat organizowane są doroczne konkursy „Na najlepszy uczniowski program komputerowy”, „Bezpieczna elektryczność” oraz Olimpiada „Euroelektra”. Przybliżając uczniom Stowarzyszenie nagradzamy jednocześnie ich aktywność i promujemy osiągnięcia. Działaliśmy na rzecz swojego środowiska. W ramach działania poradni energetycznej SEP doradzaliśmy w sprawie elektryfikacji gmin Bełchatów, Drużbice i Sulmierzyce. Koledzy z kół nr 1, 2, 3 i 4 wykonywali i nadzorowali wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w siedzibie NOT w Piotrkowie Trybunalskim, a także w budynku PCK w Bełchatowie i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piotrkowie. W ramach możliwości Oddział i koła wspierały finansowo takie inicjatywy jak wydawnictwa okolicznościowe i tablice pamiątkowe poświęcone znanym postaciom polskiej elektryki czy też działalność organizacji społecznych w regionie.

Realizowane jest czynnie hasło „SEP stowarzyszeniem przyjaciół” poprzez organizację imprez turystycznych, sportowych oraz spotkań towarzyskich zarówno w poszczególnych kołach jak również na imprezach oddziałowych. Rozwija się również współpraca międzystowarzyszeniowa z NOT, PZITB, SIMP, SITG oraz STOP. Członkowie kół wchodzących w skład Oddziału Piotrkowskiego SEP są członkami PIIB oraz posiadają tytuły wykładowców i rzeczoznawców SEP. Pełnią również funkcje w Zarządzie Głównym SEP oraz powołanych przez niego komisjach.

Obecnie skład Oddziału Piotrkowskiego wchodzi13 kół zrzeszających 861osób w tym 182 indywidualnych członków wspierających, oraz 33 instytucjonalnych członków wspierających. W Oddziale powołano sekcje naukowo – techniczne: Energetyki Zawodowej; Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Telekomunikacji.

Godnym odnotowania jest fakt, że w bieżącym roku mija 20 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „INPE”. Miesięcznik ten powstał z inspiracji kolegi Tadeusza Malinowskiego, i jest dziś liczącym się wydawnictwem wśród pism związanych z elektryką. Wydawane przez redakcję „INPE” podręczniki dla elektryków są nieocenionym kompendium wiedzy dla elektryków.

Dzień 21 listopada 2014 roku wybrany został dniem obchodów Jubileuszu 35-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP. Miejscem spotkania jubileuszowego był piotrkowski Zamek Królewski, którego sale gościnnie udostępniło Muzeum Regionalne. Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym spotkaniu przyjęli: Wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska oraz Poseł na Sejm RP Artur Ostrowski, zaś Senator RP Wiesław Dobkowski przekazał wraz z gratulacjami jubileuszu pamiątkowy puchar. W imieniu władz miejskich na spotkaniu obecny był Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik. Branżę energetyczną reprezentował Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Maciej Kwapisz. Reprezentację władz SEP stanowili Wiceprezes Zarządu Głównego Marek Grzywacz, Członek Honorowy Tadeusz Malinowski, będący gospodarzem spotkania Członek Prezydium ZG SEP Jan Musiał oraz Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Władysław Szymczyk i pełniący tę funkcje w poprzedniej kadencji Franciszek Mosiński.

Prowadzący spotkanie Prezes Oddziału Piotrkowskiego Jan Musiał po przywitaniu przybyłych zaprezentował historię i osiągnięcia oddziału. W prezentacji odniósł się do najważniejszych aspektów działalności naukowo – technicznej i szkoleniowej oraz do działań integrujących środowisko elektryków. Zwrócił też uwagę na koła wyróżniające się na tle całego stowarzyszenia, czego wyrazem są czołowe miejsca zajmowane przez nie w dorocznym „Konkursie kół” organizowanym przez Zarząd Główny. W ciągu dalszym uroczystości wręczone zostały liczne wyróżnienia przyznane szczególnie aktywnym członkom SEP. Dyplomy z okazji 50 lat członkowstwa SEP odebrali Janusz Biegański i Kazimierz Chałubek. Godność zasłużonego Seniora SEP przyznano Mirosławowi Gierasowi. Odznakami Honorowymi SEP wyróżniono Agatę Plucińską, Mieczysława Muszyńskiego i Zenona Nowaka – złotą, oraz Ireneusza Nemsa, Ryszarda Chruścielewskiego, Pawła Dębińskiego, Dariusza Dróżdża, Andrzeja Mendreckiego, Piotra Pacholskiego, Iwonę Piotrowską, Krzysztofa Popiołka, Krzysztofa Robaka, Janusza Sarwińskiego, Marka Sęka, Tomasza Starusa i Andrzeja Wierzejskiego –srebrną. Medal pamiątkowy im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał Marek Kucia, a Medale Oddziału Piotrkowskiego SEP Eugeniusz Bilkowski, Piotr Frączkowski, Tadeusz Frątczak, Marek Grzywacz, Barbara Malec, Marek Młynarczyk, Franciszek Mosiński oraz Andrzej Potyrała. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, w których wypowiedziach dominowały gratulacje i życzenia dla świętujących swój jubileusz członków stowarzyszenia. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od koleżanek i kolegów reprezentujących współpracujące z oddziałem stowarzyszenia. Wspólnie życzymy sobie dalszej owocnej współpracy.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozpoczął się koncert jazzowych standardów w wykonaniu zespołu „Silent Quintet”. Wybór utworów, których z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy, był adekwatny do radosnego nastroju świętowania.    W takim dobrym nastroju spotkanie było kontynuowane w jego części biesiadnej.

 

                                                                       Jerzy Antczak