Wydarzenia w Oddziale Piotrkowskim.

Z powodu śmierci Ojca

Koledze Krzysztofowi Pędziwiatrowi i Jego Rodzinie

wyrazy współczucia składają koleżanki i koledzy z Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Naczelnej Organizacji Technicznej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

14 maja Delegaci do Rady NOT ze wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych zebrali się w sali szkoleniowej budynku NOT w Piotrkowie Tryb., aby przyjąć sprawozdanie z działalności Organizacji i wybrać nowy Zarząd na kadencję 2021 – 2024.

Wszyscy ustępujący członkowie Zarządu uzyskali absolutorium.

Do nowych władz z naszego Oddziału zostali wybrani:

  • kolega Stanisław Papuga na funkcję Prezesa Oddziału Piotrkowskiego NOT
  • kolega Piotr Jasiuczenia na funkcję członka Zarządu
  • kolega Andrzej Kacperski na funkcję członka Komisji Rewizyjnej

Serdecznie gratulujemy wyboru.

Zarząd Oddziału Piotrkowskiego SEP składa podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną pracę we władzach NOT w Piotrkowie Tryb. i dwunastoletnie pełnienie funkcji Prezesa, naszemu koledze Stanisławowi Zachmostowi. Dziękujemy także wszystkim Działaczom piotrkowskiego NOT-u za ich wkład w utrzymanie i rozwój organizacji.

Zmarł Kolega Andrzej Rozpędek.

Z przykrością informujemy, że w dniu 11 lutego zmarł w wieku 73 lat nasz Kolega Andrzej Rozpędek.

Kolega Andrzej był członkiem Kola nr 3. W latach 1990-1994 i 2010- 2014 wchodził w skład Zarządu Oddziału. W latach 1994-1998 był członkiem, w latach 1998-2006 Sekretarzem, a do roku 2010 Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Od 1987 roku działał w Oddziałowym Kolegium Sekcji Energetyki Przemyslowej. W kadencji 1990-1994 reprezentował Oddział Piotrkowski SEP w Radzie Wojewódzkiej NOT. W 2010 r. został wybrany na funkcję Prezesa Koła nr 3.

Był wybitnie zasłużony dla rozwoju szkolnictwa zawodowego elektryków. Zainicjował powołanie przez Urząd Regulacji Energetyki, a następnie przez wiele lat przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej nr 332 w zakresie kompetencji cieplno – gazowych.

Odznaczony srebrną i złotą Odznaką Honorową SEP, Medalem im. Kazimierza Szpotańskiego, Medalem 90-lecia i 100-lecia SEP i Medalem Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Koleżanki i koledzy z Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 19.02.2021 r. o godz. 13.30 w Kaplicy Cmentarnej w Piotrkowie Tryb.

Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP

Tradycyjne spotkanie noworoczne Oddziału Piotrkowskiego odbyło się 24 stycznia br. W spotkaniu, które prowadził Jan Musiał, Członek Honorowy SEP, wiceprezes SEP i prezes Oddziału Piotrkowskiego wzięli udział, m. in.: Andrzej Kacperek – wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Szymczak – prezes SEP i Marek Grzywacz – wiceprezes. Obecni byli także prezesi Oddziałów SEP: Łódzkiego – Władysław Szymczyk i Radomskiego – Wiesław Michalski. Tegoroczne spotkanie miało szczególny wymiar ponieważ w tym dniu 90-te urodziny obchodził Członek Honorowy SEP kol. Tadeusz Malinowski. Kol. Jerzy Antczak – przewodniczący Oddziałowej Komisji Historycznej zaprezentował postać i dokonania Jubilata. Przede wszystkim Jego roli w założeniu koła SEP przy Elektrowni Bełchatów (obecnie największego w kraju) oraz Oddziału Piotrkowskiego SEP. Z Jego też inicjatywy powstał 25 lat temu Miesięcznik „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”. Jubilat szczególną uwagę poświęcał szkoleniu zawodowemu. Był inicjatorem powołania ośrodków szkoleniowych w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie. Za zaangażowanie w działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi, stowarzyszeniowymi i regionalnymi. Pod adresem Jubilata wygłoszono wiele ciepłych słów, życząc mu wielu lat życia oraz dalszej aktywności. Wśród listów gratulacyjnych i bukietów wyróżniła się ofiarowana przez Oddział Piotrkowski SEP buława hetmańska jako symbol przywództwa Tadeusza Malinowskiego w czasie jego długoletniej działalności stowarzyszeniowej. Następnie prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie wiceprezesów SEP Jana Musiała i Marka Grzywacza wręczył wyróżnienia wyróżniającym się aktywnością członkom SEP. Medale 100-lecia SEP otrzymali kol. kol.: Zdzisław Filipczak, Andrzej Rozpędek i Stanisław Świątek. Srebrną Odznakę Honorową SEP odebrał kol. Zbigniew Załęczny, a Srebrną Odznakę Honorową NOT kol. Jan Przybyła. Medal Pamiątkowy Oddziału Piotrkowskiego SEP otrzymali: Zbigniew Biegała, Jarosław Bielas, Zbigniew Byczkowski, Sławomir Chojecki, Marian Goździk, Andrzej Gradek, Tomasz Synowiec, Artur Sadowski i Zbigniew Mijas. Podczas spotkania prezes Jan Musiał podsumował wydarzenia minionego roku. Przede wszystkim obchody 100-lecia SEP i 40-lecie Oddziału Piotrkowskiego. Także wiele imprez o charakterze naukowo-technicznym, kulturalnym i sportowo-turystycznym oraz zasługującą na wyróżnienie działalność szkoleniową. Po raz kolejny koła wchodzące w skład oddziału zajęły czołowe miejsca w „Konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP”. Spotkanie zakończyło się w koleżeńskiej atmosferze wspólną zabawą.

Jubileusz 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

W roku 2019 obchodzona jest setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Również w tym roku mija czterdzieści lat od powołania do życia Oddziału Piotrkowskiego SEP. 25 października b.r. dla uczczenia tej rocznicy w Piotrkowskiej MEDIATECE zorganizowana została jubileuszowa Gala. Rozpoczęła się ona od wprowadzenia na salę sztandaru Stowarzyszenia Elektryków Polskich i odegrania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

IMG_0051 (3)

Wystąpienie Prezesa Oddziału Piotrkowskiego SEP Jana Musiała.

Rozpoczynając uroczystość Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał przywitał przybyłych gości oraz licznie zebranych Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia. Na Gali obecni byli przedstawiciele lokalnych władz Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, reprezentujący Starostę Piotrkowskiego Kierownik Wydziału Budownictwa i Rolnictwa Wojciech Drozdek oraz reprezentująca Starostę Bełchatowskiego Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Monika Stelmasik. Współpracującą z SEP branżę energetyczną reprezentowali Wiceprezes ds. Wytwarzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Marek Ciapała, a wchodzącą w skład PGE GiEK S.A. największą polską Elektrownię Bełchatów Dyrektor Oddziału Andrzej Legeżyński. PGE Dystrybucja S.A. reprezentowali Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Łódź Jarosław Kowalski, Dyrektor Rejonu Energetycznego Piotrków Trybunalski Piotr Masiarek oraz Dyrektor Rejonu Energetycznego Tomaszów Mazowiecki Krzysztof Konicki. Na Gali obecny był Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak i Prezesi Oddziałów SEP Łódzkiego Władysław Szymczyk, Radomskiego Wiesław Michalski, Sieradzkiego Zbigniew Krasiński oraz Zagłębia Węglowego Jerzy Barglik. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa reprezentowana była przez Przewodniczącą Barbarę Malec, Oddział Piotrkowski FSNT NOT przez Prezesa Stanisława Zachmosta, a Oddział Piotrkowski SIMP przez Prezesa Edwarda Miderę.

IMG_0057 (3)

Uczestnicy Gali 40-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP.

 

Prowadzenie dalszego ciągu Gali powierzone zostało Przewodniczącemu Komisji Historycznej Oddziału Piotrkowskiemu SEP Jerzemu Antczakowi, który zaprosił Wiceprezesa Oddział Marka Młynarczyka do zaprezentowania referatu przedstawiającego historię Oddziału Piotrkowskiego SEP. Wystąpienie to poprzedzone zostało chwilą ciszy dla uczczenia kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Następnie do wygłoszenia referatu zaproszony został Prezes SEP Piotr Szymczak. Mówił on o powstaniu Stowarzyszenia, działalności i o strategii działania na przyszłe lata. Oba wystąpienia wysłuchane zostały przez zebranych z dużym zainteresowaniem.

IMG_0128 (2)

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotra Szymczaka

Prowadzący Galę nawiązał do jeszcze jednego przypadającego w tym roku jubileuszu. Jest to 25-lecie Informatora o normach i przepisach elektrycznych INPE, wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich udostępniającego czytelnikom najnowsze wersję ważnych dokumentów branży elektrycznej. Pomysłodawcą tego wydawnictwa i jego pierwszym Redaktorem Naczelnym był nieobecny na Gali kolega Tadeusz Malinowski. Wiele ciepłych słów wypowiedzianych zostało pod jego adresem, nie tylko ze względu na jego działalność wydawniczą, ale również na liczne podejmowane inicjatywy dotyczące całokształtu działania SEP. (więcej…)