WZDO

Walne Zebranie Delegatów Oddziału Piotrkowskiego SEP odbędzie się 28 lutego o godzinie 17:00 w pierwszym terminie lub o godzinie 17:30 w drugim terminie. Miejscem obrad będzie Sala Konferencyjna Domu Technika w Piotrkowie Tryb.

Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich Delegatów do udziału w zebraniu.