XXXVI Zjazd Delegatów SEP.

07 czerwca 2014 r. w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów SEP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2014-2018.

Prezesem SEP został Piotr Szymczak.

Prezes naszego oddziału kolega Jan Musiał wszedł w skład Prezydium Zarządu SEP zdobywając najwyższe wśród kandydatów na członka zarządu poparcie delegatów.