Spotkanie Noworoczne 2016

NowyRok20168 stycznia w sali bankietowej Hotelu „Agat” odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Na spotkanie przybyli Prezesi i członkowie zarządów Kół Oddziału Piotrkowskiego, Prezesi Oddziałów ościennych: Łódzkiego i Sieradzkiego, przedstawiciele organizacji naukowo technicznych: NOT i SITG oraz zaproszeni goście: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak,  Wiceprezes SEP, Członek Honorowy SEP Marek Grzywacz i Członek Honorowy SEP Tadeusz Malinowski.

Gospodarzem spotkania był Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał, który omówił ubiegłoroczną działalność oddziału. Zwrócił uwagę na utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie kursami, szkoleniami i egzaminami kwalifikacyjnymi organizowanymi w oddziale, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową. Pozwala to na organizację konkursów dla młodzieży: informatycznego i elektrycznego, wspieranie działalności aktywnych kół, organizację wyjazdów techniczno turystycznych i spotkań integracyjnych członków oddziału. Poza statutowy zakres działania Oddziału wykracza działalność charytatywna polegająca na wspieraniu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz fundacji i stowarzyszeń pomocowych.

Rok 2015 był rokiem jubileuszy kół Oddziału Piotrkowskiego:

  • 55-lecie Koła nr 4 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.
  • 40-lecie Koła Nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
  • 35-lecie Koła Nr 12 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Radomsko.

Prezes Jan Musiał złożył gratulacje na ręce przedstawicieli kół, których działalność od lat wpisuje się w działalność Oddziału Piotrkowskiego. Należy zauważyć, że wiele kół powstało wcześniej, niż ich macierzysty oddział.

W trakcie spotkania Prezes FSNT NOT Odział w Piotrkowie Trybunalskim Stanisław Zachmost wręczył Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze Piotrowi Frączkowskiemu z Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wystąpienia gości z gratulacjami i życzeniami dla Prezesa i Członków Oddziału Piotrkowskiego poprzedziły Toast Noworoczny wygłoszony przy lampce szampana przez Prezesa Jana Musiała. Wzajemne składanie życzeń było miłym akcentem kończącym część oficjalną Spotkania Noworocznego, które w swobodnej atmosferze trwało jeszcze kilka godzin.