Konkurs „na najlepszy uczniowski program komputerowy” w roku 2017.

W dniu 1 czerwca w Domu Technika w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia wyróżnień w konkursie „na najlepszy uczniowski program komputerowy”.

W tegorocznej edycji zwrócono uwagę na zrównany poziom zgłoszonych prac w kategorii stron WWW wśród uczniów szkół podstawowych, jeśli chodzi o techniki informatyczne, dostrzegając zróżnicowanie zawartości merytorycznej. Zaobserwowano wzrost wykorzystania gotowych komponentów i modułów powszechnie dostępnych w sieci internet, co jest dowodem postępu w wykorzystaniu z intelektualnej zdobyczy społeczności informatycznej.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Sławomir Sołtysiak – przewodniczący
  2. Jerzy Antczak – wiceprzewodniczący
  3. Jolanta Trojan- sekretarz

na posiedzeniu w dniu 28 maja b.r. dokonała oceny zgłoszonych prac.

Wpłynęło 13 prac. Prace zgłoszone zostały w czterech z pięciu regulaminowych kategoriach, czyli:

  • programów użytkowych,
  • programów edukacyjnych,
  • stron WWW,
  • program użytkowy – embedded,

Nie zgłoszono żadnej pracy w kategorii: urządzeń mobilnych.

Szczegóły werdyktu Komisji dostępne są tutaj.