Jubileusz 35-lecia Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W roku 2014 zbiegły się dwie rocznice bardzo ważne dla Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 95 lat temu zawiązany został SEP, a 35 lat wstecz powstał Oddział Piotrkowski. Te dwie historyczne daty mają wspólny element, którym jest aktywna obecność w nich Oddziału Łódzkiego SEP. Rozwój przemysłu na Ziemi Łódzkiej, dający się odczuć również w branży elektrycznej, zaktywizował środowisko inżynierskie. Efektem tej aktywizacji były wspólne działania, które w efekcie doprowadziły do zawiązania Stowarzyszenia. Sześćdziesiąt lat później podobnym impulsem było powstanie Zagłębia Górniczo-Energetycznego w Bełchatowie i zwiększenie potencjału przemysłowego zakładów funkcjonujących na terenie ówczesnego Województwa Piotrkowskiego. Grono aktywnych inżynierów elektryków i energetyków wystąpiło wówczas z inicjatywą zawiązania nowych kół Stowarzyszenia Elektryków Polskich które pierwotnie weszły w skład Oddziału Łódzkiego, a następnie wraz z istniejącymi na tym trenie kołami stały się zalążkiem nowopowstałego Oddziału Piotrkowskiego, obejmującego zakresem swojego działania Województwo Piotrkowskie. Komitet założycielski Oddziału utworzyli: Tadeusz Malinowski, Władysław Jarnecki, Wojciech Łukjanow i Kazimierz Kowalczyk z Koła przy Elektrowni Bełchatów; Jerzy Bąk i Kazimierz Chałubek z koła przy FMG „PIOMA”; Romuald Galiński z koła przy Rejonie Energetycznym Łódź – Teren Rejon Piotrków Trybunalski; Jerzy Kuchlewski z koła przy ZPM im. GL Radomsko; Zygmunt Kusiński z koła terenowego w Tomaszowie Mazowieckim; Marian Mielczarek i Andrzej Szczygielski z koła terenowego w Piotrkowie Trybunalskim; Wojciech Tokarski z koła przy FM Radomsko; Henryk Wolski z koła przy ZP „Komuna Paryska” w Radomsku.

Oddział rozwinął aktywną działalność promującą elektrykę i energetykę, organizując konferencje, sympozja branżowe oraz delegując swoich członków do udziału w podobnych wydarzeniach. Ośrodki Szkoleniowe w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie oraz dwie Komisje Egzaminacyjne prowadzące egzaminy w zakresie uprawnień elektrycznych i energetycznych stawiają oddział w roli ważnego partnera w kształceniu kadr dla przemysłu. Szczególnie w aspekcie prowadzenia prac pod napięciem, które również zawarte są w ofercie szkoleniowej.

Niezwykle istotne są podejmowane przez Zarząd Oddziału działania na rzecz młodzieży. Od wielu lat organizowane są doroczne konkursy „Na najlepszy uczniowski program komputerowy”, „Bezpieczna elektryczność” oraz Olimpiada „Euroelektra”. Przybliżając uczniom Stowarzyszenie nagradzamy jednocześnie ich aktywność i promujemy osiągnięcia. Działaliśmy na rzecz swojego środowiska. W ramach działania poradni energetycznej SEP doradzaliśmy w sprawie elektryfikacji gmin Bełchatów, Drużbice i Sulmierzyce. Koledzy z kół nr 1, 2, 3 i 4 wykonywali i nadzorowali wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w siedzibie NOT w Piotrkowie Trybunalskim, a także w budynku PCK w Bełchatowie i w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piotrkowie. W ramach możliwości Oddział i koła wspierały finansowo takie inicjatywy jak wydawnictwa okolicznościowe i tablice pamiątkowe poświęcone znanym postaciom polskiej elektryki czy też działalność organizacji społecznych w regionie.

Realizowane jest czynnie hasło „SEP stowarzyszeniem przyjaciół” poprzez organizację imprez turystycznych, sportowych oraz spotkań towarzyskich zarówno w poszczególnych kołach jak również na imprezach oddziałowych. Rozwija się również współpraca międzystowarzyszeniowa z NOT, PZITB, SIMP, SITG oraz STOP. Członkowie kół wchodzących w skład Oddziału Piotrkowskiego SEP są członkami PIIB oraz posiadają tytuły wykładowców i rzeczoznawców SEP. Pełnią również funkcje w Zarządzie Głównym SEP oraz powołanych przez niego komisjach.

Obecnie skład Oddziału Piotrkowskiego wchodzi13 kół zrzeszających 861osób w tym 182 indywidualnych członków wspierających, oraz 33 instytucjonalnych członków wspierających. W Oddziale powołano sekcje naukowo – techniczne: Energetyki Zawodowej; Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Telekomunikacji.

Godnym odnotowania jest fakt, że w bieżącym roku mija 20 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „INPE”. Miesięcznik ten powstał z inspiracji kolegi Tadeusza Malinowskiego, i jest dziś liczącym się wydawnictwem wśród pism związanych z elektryką. Wydawane przez redakcję „INPE” podręczniki dla elektryków są nieocenionym kompendium wiedzy dla elektryków.

Dzień 21 listopada 2014 roku wybrany został dniem obchodów Jubileuszu 35-lecia Oddziału Piotrkowskiego SEP. Miejscem spotkania jubileuszowego był piotrkowski Zamek Królewski, którego sale gościnnie udostępniło Muzeum Regionalne. Zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystym spotkaniu przyjęli: Wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska oraz Poseł na Sejm RP Artur Ostrowski, zaś Senator RP Wiesław Dobkowski przekazał wraz z gratulacjami jubileuszu pamiątkowy puchar. W imieniu władz miejskich na spotkaniu obecny był Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik. Branżę energetyczną reprezentował Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Maciej Kwapisz. Reprezentację władz SEP stanowili Wiceprezes Zarządu Głównego Marek Grzywacz, Członek Honorowy Tadeusz Malinowski, będący gospodarzem spotkania Członek Prezydium ZG SEP Jan Musiał oraz Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Władysław Szymczyk i pełniący tę funkcje w poprzedniej kadencji Franciszek Mosiński.

Prowadzący spotkanie Prezes Oddziału Piotrkowskiego Jan Musiał po przywitaniu przybyłych zaprezentował historię i osiągnięcia oddziału. W prezentacji odniósł się do najważniejszych aspektów działalności naukowo – technicznej i szkoleniowej oraz do działań integrujących środowisko elektryków. Zwrócił też uwagę na koła wyróżniające się na tle całego stowarzyszenia, czego wyrazem są czołowe miejsca zajmowane przez nie w dorocznym „Konkursie kół” organizowanym przez Zarząd Główny. W ciągu dalszym uroczystości wręczone zostały liczne wyróżnienia przyznane szczególnie aktywnym członkom SEP. Dyplomy z okazji 50 lat członkowstwa SEP odebrali Janusz Biegański i Kazimierz Chałubek. Godność zasłużonego Seniora SEP przyznano Mirosławowi Gierasowi. Odznakami Honorowymi SEP wyróżniono Agatę Plucińską, Mieczysława Muszyńskiego i Zenona Nowaka – złotą, oraz Ireneusza Nemsa, Ryszarda Chruścielewskiego, Pawła Dębińskiego, Dariusza Dróżdża, Andrzeja Mendreckiego, Piotra Pacholskiego, Iwonę Piotrowską, Krzysztofa Popiołka, Krzysztofa Robaka, Janusza Sarwińskiego, Marka Sęka, Tomasza Starusa i Andrzeja Wierzejskiego –srebrną. Medal pamiątkowy im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał Marek Kucia, a Medale Oddziału Piotrkowskiego SEP Eugeniusz Bilkowski, Piotr Frączkowski, Tadeusz Frątczak, Marek Grzywacz, Barbara Malec, Marek Młynarczyk, Franciszek Mosiński oraz Andrzej Potyrała. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, w których wypowiedziach dominowały gratulacje i życzenia dla świętujących swój jubileusz członków stowarzyszenia. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od koleżanek i kolegów reprezentujących współpracujące z oddziałem stowarzyszenia. Wspólnie życzymy sobie dalszej owocnej współpracy.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozpoczął się koncert jazzowych standardów w wykonaniu zespołu „Silent Quintet”. Wybór utworów, których z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy, był adekwatny do radosnego nastroju świętowania.    W takim dobrym nastroju spotkanie było kontynuowane w jego części biesiadnej.

 

                                                                       Jerzy Antczak