Spotkanie Noworoczne 2011

W dniu 07.01.2011r. w sali bankietowej „Na skarpie” przy ulicy Górnej 4 odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zebranych przywitał Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Marek Młynarczyk.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Poseł RP Artur Ostrowski, Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Oddziałów, członkowie wspierający, członkowie Zarządu OPt SEP oraz Komisji Egzaminacyjnych.

Prezes Oddziału Piotrkowskiego Marek Młynarczyk przedstawił pokrótce osiągnięcia za rok 2010 oraz plany na rok 2011 i lata następne.

Wśród najważniejszych osiągnięć oddziału wymienił przyznanie przez walny Zjazd Delegatów pośmiertnie tytuł Członka Honorowego SEP Jerzemu Andrzejowi Bąkowi – jednemu z założycieli i wieloletniemu Prezesowi Oddziału Piotrkowskiego oraz uzyskanie bardzo dobrego, jak na możliwości oddziału, wyniku finansowego.

Na zakończenie złożył wszystkim obecnym życzenia Noworoczne.

Następnie głos zabrali: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Artur Ostrowski, Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik, Dyrektor Techniczny Elektrowni Bełchatów Stanisław Papuga. Życzenia noworoczne w imieniu zaprzyjaźnionego Skierniewickiego Oddziału SEP złożył Prezes Kol. Zdzisław Bednarek, zaś w imieniu Łódzkiego Oddziału SEP Sekretarz Kol. Zdzisław Sobczak.

Kolega Sobczak zaapelował do Pana Posła Ostrowskiego o nie rezygnowanie z okresowości świadectw kwalifikacyjnych podczas nowelizacji Art. 54 Ustawy Prawo Energetyczne.

Nowy Rok przywitano symboliczną lampką szampana.